Lokale cliëntenraden

Clientenraad.jpg

Er zijn drie varianten:

- een raad van alleen cliënten

- een deelraad cliënten en een deelraad vertegenwoordigers

- een raad van alleen vertegenwoordigers

 

Per cluster kan de vorm gekozen worden. Dat hangt af van de manier waarop een cluster is opgebouwd. Als er in een cluster bijvoorbeeld sprake is van verschillende doelgroepen, of als de onderdelen van een cluster erg ver uit elkaar liggen, kan er gekozen worden voor meerdere raden. Maar het kan ook zijn dat er meerdere clusters zijn op een locatie die een gezamenlijk belang hebben vanwege de zorgvragen van de cliënten. Dan kan er gekozen worden voor één raad voor deze clusters.

 

De lokale cliëntenraad bespreekt onderwerpen die te maken hebben met het cluster en geeft advies aan de clustermanager.


Een coach ondersteunt de (deel)raad cliënten. Deze zorgt ervoor dat de raad zijn werk goed kan doen door voorbereidend en ondersteunend werk. De coach is deskundig en voldoende onafhankelijk en stimuleert de cliënten mee te denken, mee te praten en mee te beslissen.


De deelraden vergaderen meestal afzonderlijk. De voorzitters van de deelraden bespreken met elkaar welke deelraad welk onderwerp bespreekt met de clustermanager.

 

De cliëntenraad praat met de clustermanager en denkt mee over:

- wat er in de toekomst moet gebeuren

- waar we nu mee bezig zijn

- de woning of werkgroep

- het geld (inkomsten en uitgaven)

 

Meer weten over medezeggenschap? Neem dan contact op met Liesbeth Koning,

Telefoon: 088 - 345 11 07

E-mail: lkoning@cello-zorg.nl