• contrast
  • lettergrootte
    Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Waar kunnen wij jou mee helpen?

Centrale Verwantenraad (CVR)

In de centrale verwantenraad zitten vertegenwoordigers uit alle divisies van Cello. Als er een raadslid weggaat, kunnen alle (wettelijk) vertegenwoordigers zich kandidaat stellen of worden voorgedragen. De centrale verwantenraad bespreekt onderwerpen die voor heel Cello gelden en geeft advies aan de Raad van Bestuur.

 

De Centrale Verwantenraad van Cello is aangesloten bij Zorgbelang Brabant.

 

Samenstelling

De CVR bestaat uit 14 leden, met Ivo Vugs als voorzitter en Alice Koningstein als vice voorzitter:

Alice Koningstein 

Rein Groenendal 

Kolijn van Beurden 

Peter Heijne 

Hans Dalderop 

Jeroen Willems 

Anja Boterblom

Peter van den Dungen 

Ingrid Claessens 

Guus Joosten 

Hubert van der Hofstad

Patricia Portier

Frans Blom

Meer weten over medezeggenschap?

Neem contact op met Corianne van Schijndel