Samenwerken

Ik aarzel niet om de samenwerking met anderen op diverse beleidsterreinen te zoeken, zowel binnen als buiten de sector, waar dit de kwaliteit van de zorg ten goede komt en jouw keuzemogelijkheden vergroot.

 

Dat kunnen aanbieders van zorg zijn, onderwijs en welzijn, woningcorporaties, gemeenten en jeugdzorg. Ik verwacht dat met de uitbouw van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) de samenwerking met andere partijen nog intensiever zal zijn.

Met wie ik samenwerk? Download het complete overzicht.