Missie

Cello biedt ondersteuning aan mensen met een veelal verstandelijke beperking, afgestemd op de individuele vraag in alle levensfasen. Vertrekpunt voor de ondersteuning is de cliënt binnen de eigen kring van familie, vrienden en leefomgeving.

Het waarborgen van ondersteuning in het dagelijks leven biedt hun de mogelijkheid om gewoon als anderen hun eigen leven te leiden, waardoor zij als persoon en als lid van de samenleving tot hun recht kunnen komen. Wij zetten ons ook actief in voor het creëren van ruimte en respect voor mensen met een beperking in de samenleving.