Cello's zorgvisie

Cello wil dat mensen met een beperking net als alle andere mensen in Nederland een eigen leven moeten kunnen leiden. Want zij zijn in de eerste plaats burger van deze samenleving. Met dezelfde behoeften en rechten als ieder ander. Dat betekent dat wat voor alle andere mensen geldt, ook voor hen geldt. Mensen met een beperking moeten dus op dezelfde manier kunnen wonen, werken en leven als iedereen. Om dat te bereiken, hebben zij wel extra ondersteuning nodig in het dagelijkse leven. Ondersteuning die past bij hun vraag. Ondersteuning die als dat nodig is, mee verandert met hun vraag. Cello kan die ondersteuning geven.

Veelzijdig, vakkundig en flexibel

Als je op zoek bent naar zulke begeleiding of zorg vind je in Cello een goede partner. Cello kan en wil op tal van vragen een passend antwoord geven. Door specialistische kennis en vakkundige medewerkers die je terzijde staan. CelloS locaties hebben hun eigen karakter en eigen geschiedenis: geen eenheidscultuur dus. Wel dezelfde professionele werkwijze. Jouw vraag staat centraal. Die vraag is per persoon telkens anders of verandert in de loop van de tijd. Daarom is ook Cello's zorg en dienstverlening steeds in beweging.

Groot en volop keuze

In de regio noordoost Brabant en zuidwest Gelderland (Bommelerwaard) is Cello de grootste zorgaanbieder. Ouderorganisaties zijn soms bang dat er in deze regio geen sprake is van keuze; voor sommige zorg en dienstverlening kunnen ze immers alleen maar bij Cello terecht. Wij wil je laten zien dat er juist door de grote omvang veel meer kan gebeuren en er dus wel volop keuzemogelijkheden zijn.

Midden in de samenleving

Integratie is een van de sleutelwoorden van ons beleid. De meeste locaties liggen dan ook midden in de steden en dorpen van deze regio. Cello wil zodanig bijdragen aan de ontwikkeling van wijken en buurten, dat mensen met een beperking daar welkome burgers zijn. Wij doen dat door mee te denken in platforms, bijdragen te leveren in de vorm van mankracht of mee te doen aan projecten die de leefbaarheid bevorderen. Cello laat zien dat mensen met een beperking niet alleen een beroep op hun omgeving doen, maar ook iets te bieden hebben.