Meerjarenbeleid 2016 en verder

In 2015 heb ik vorm gegeven aan een nieuw meerjarenbeleid voor de periode 2016 en verder. De belangrijkste opgaven voor Cello kunnen als volgt worden samengevat:
- meer regie bij cliënten èn uitvoerders (teams, professionals)
- meer waarde creëren voor de cliënt met minder middelen
- versterken innovatiekracht: vitaler en sneller inspelen op veranderingen

Dat vraagt ander gedrag van alle geledingen in de organisatie: in de relatie naar  de cliënt en diens netwerk, bij de invulling van onze professionaliteit, bij de inrichting en besturing van de organisatie.

Een beknopte versie van het Meerjarenbeleid kan je hier downloaden. Liever het uitgebreide document lezen? Stuur dan een mailtje naar info@cello-zorg.nl.