Kernwaarden

We sluiten aan
We sluiten aan bij jouw behoeften en wensen. En we sluiten aan bij wat jij en je familie of netwerk zelf kunnen. We doen wat nodig is – of liever wat jullie nodig hebben.

 

We zijn betrouwbaar

Op ons kun je rekenen. We ondersteunen jou en je netwerk bij de stappen die je zet en laten je niet vallen. Ook niet als het ingewikkeld wordt. Sterker: juist dan blijven we naast je staan.

 

We zijn nieuwsgierig

We hebben de wil om jou te begrijpen en blijven nieuwsgierig naar nieuwe manieren om te werken aan een goed leven.

 

We zijn ondernemend

We willen altijd vooruit. Met jou, ook als dat – vanwege een beperking of probleemgedrag – niet vanzelfsprekend is. We kijken steeds naar wat wél kan. We zijn ook ondernemend als het om Cello gaat. We zijn een ondernemende, zichtbare partner in onze regio.