Kernkwaliteiten

Dialooggestuurd
We hebben een servicegerichte instelling. We werken vraaggericht met behoud van onze professionele verantwoordelijkheid. Het aanbod komt in dialoog tot stand.

 

Deskundig
Wij bieden professionele ondersteuning van uitstekende kwaliteit. Onze expertise vastgelegd in begeleidingsmethodieken, behandelmethoden en zorgprogramma’s, blijft zich ontwikkelen en meegroeien met nieuwe vragen.

 

Divers
We hebben een breed aanbod. Onze ondersteuning richt zich op een brede doelgroep en op alle levensgebieden en alle levensfasen van onze cliënten. In samenspraak met de cliënten zorgen we voor een samenhangend zorgarrangement, waar nodig samen met andere (gespecialiseerde) instellingen.

 

Dichtbij
Door onze focus op de regio en het brede, goed gespreide aanbod bieden we cliënten keuzemogelijkheden voor ondersteuning thuis of dichtbij huis; ook als hun vraag verandert.