Jaarverslaglegging

Ieder jaar leg ik verantwoording af over de werkzaamheden van het afgelopen jaar en de bereikte resultaten over deze periode. Om te voldoen aan de wettelijke informatie- en verantwoordingsplicht maakt Cello de jaarlijkse verslaglegging op volgens de voorschriften van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording.

  • Afdrukken
  • Download als PDF
  • Delen