Jaarverslaglegging

Ieder jaar leg ik verantwoording af over de werkzaamheden van het afgelopen jaar en de bereikte resultaten over deze periode. Om te voldoen aan de wettelijke informatie- en verantwoordingsplicht maakt Cello de jaarlijkse verslaglegging op volgens de voorschriften van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording.

jaarverslag

Jaarverslag 2017  (inclusief kwaliteitsrapport): 
niet 'tellen', wel 'vertellen'

Het jaarverslag over 2017 is een bundeling van verhalen, mijlpalen, cijfers, geleerde lessen en successen. Toch is het nog altijd maar een fractie van alles waar cliënten, hun familie en netwerk, vrijwilligers en professionals mee bezig zijn geweest:
samen werken aan een goed leven voor iedere cliënt.