ANBI

Cello heeft een ANBI-erkenning. Het hebben van de ANBI-status heeft verschillende fiscale voordelen voor zowel Cello als de donateur. Er zijn ook fiscale faciliteiten indien er voor de werkzaamheden van de ANBI gebruik wordt gemaakt van vrijwilligers.


Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) / fiscaal nummer van Cello is 8112.41.919.


Een ANBI is verplicht om visie en missie, beleidsplannen, namen, functies en beloningsbeleid bestuurders en een financiële verantwoording te publiceren op de website. Deze gegevens zijn op deze website terug te vinden onder ‘Beleid’ in onder andere het meerjarenbeleid en de jaarverslaglegging.

anbi2