Ambitie

Cello is dé regionale specialist voor de (langdurige) ondersteuning aan mensen met een veelal verstandelijke beperking, waar men voor alle voorkomende vragen terecht kan. Ons aanbod groeit flexibel mee met de ontwikkeling van de vraag.
We realiseren groei door:

 

- verbetering en uitbreiding van ons aanbod aan bestaande cliënten in de regio,

- realiseren van nieuw aanbod aan de randen van de regio op geleide van vragen van cliënten en met behoud van (interne) ketenkwaliteit,

- dienstverlening aan nieuwe doelgroepen met vergelijkbare vraag naar langdurige ondersteuning.

Onze dienstverlening is goed gespreid in de regio, met kleinschalige steunpunten die locaal verankerd zijn en de samenhang waarborgen met andere vormen van dienstverlening en instanties die voor onze cliënten van belang zijn (ketenkwaliteit).

 

Cello is in alle gemeenten waar we actief zijn een bekend en betrouwbaar merk (“Cello, dan is het goed”) en een vanzelfsprekende partner voor cliënten en hun ouders/ vertegenwoordigers. We zijn een erkende partner voor andere (locale) instellingen.

0015 017+Regiokaartje+Cello