Beleid

Mensen met een beperking kunnen bij mij terecht voor specialistische kinderzorg, wonen, werken of vrijetijdsbesteding. Maar ook voor bijvoorbeeld (ambulante) begeleiding, behandeling en advies, thuiszorg, logeren of het volgen van een cursus. Onder het motto 'ik zie jou' vindt mijn zorg en dienstverlening plaats.

 

Meer informatie over mijn visie op zorg, de jaarverslaglegging, het meerjarenbeleidsplan, en hoe belangrijk ik kwaliteit vind vind je hier.