• contrast
  • lettergrootte
    Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Waar kunnen wij jou mee helpen?

Hulp bij dilemma’s

Onze missie, mensbeeld en kernwaarden vertellen waar we bij Cello elke dag aan werken en hoe we dat doen. Een goed en ‘gewoon’ leven voor mensen met een beperking is daarbij altijd het uitgangspunt. Hoe dat eruit ziet, is voor iedereen anders. Geen mens is immers hetzelfde, beperking of niet. Om zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij de behoeften van iedere cliënt en zijn/haar omgeving, gebruiken we onze nieuwsgierigheid. We hebben oog voor wie iemand is als mens, maar vinden professionaliteit, kwaliteit, kennis en kunde ook heel belangrijk. In onze zorgprogramma’s beschrijven we welke methodieken we gebruiken, welke competenties medewerkers nodig hebben en welke vormen van huisvesting en dagbesteding passend zijn.


Zorg is soms ingewikkeld

Ook als dingen vanwege iemands beperking niet vanzelfsprekend zijn, kijken we steeds naar wat wél kan. Als het ingewikkeld wordt, blijven we júist naast je staan. En dat het leven (met een beperking) soms ingewikkeld is, weten we allemaal. Menswaardige zorg vraagt elke dag weer om keuzes te maken, om behoeften en zorginhoud zo goed mogelijk met elkaar te verenigen. Je kunt je voorstellen dat dat voor de nodige dilemma’s zorgt. Hoe maken we lastige situaties bespreekbaar? Hoe weeg je de belangen van cliënt, familie en medewerker tegen elkaar af? Wat betekenen strategische en beleidsmatige keuzes van Cello in de praktijk?

 

Eerste hulp bij dilemma’s
Een groep medewerkers en ouders is gespecialiseerd in het beantwoorden van dat soort vragen. Onder de vlag van ‘Platform Ethiek’ begeleiden ze openhartige, soms kwetsbare gesprekken. Van mens tot mens. Met gezond verstand, moed en vertrouwen helpen ze cliënten, familie en medewerkers om te gaan met uitdagingen. En dat niet alleen, ze zijn er ook om teams bij Cello te ondersteunen bij reflectie, inleven in de cliënt en het verkennen van ideeën over wat goed is om te doen in ons werk en wat niet. Bovendien praten de leden van Platform Ethiek regelmatig met Cello’s ervaringsdeskundigen over hoe zij de zorg en ondersteuning beleven en welke thema’s voor hen belangrijk zijn. Ook zijn is er een aantal verwanten aangesloten, zodat alle ‘zijden van de driehoek’ vertegenwoordigd zijn.

 

Ondersteuning voor familie
Is er een situatie of vraag die jij graag zou willen voorleggen aan de leden van Platform Ethiek? Ben je benieuwd hoe je een wens van je zoon/dochter/familielid het beste kunt aanpakken? Wil je samen met hem/haar en de begeleider ergens over praten? Neem dan contact op.