• contrast
  • lettergrootte
    Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Waar kunnen wij jou mee helpen?

Wet zorg en dwang – (On)vrijwillige zorg

Bij Cello vinden we eigen regie en zelf keuzes maken erg belangrijk. We streven altijd naar afspraken waar iedereen het mee eens is. Alleen als er echt sprake is van ernstig nadeel, grijpen we in. In de Wet zorg en dwang die vanaf 1 januari 2020 geldt, staan regels wanneer dat mag. De wet geldt voor alle cliënten van Cello.

 

De Wet zorg en dwang is een wet die op 1 januari 2020 van start is gegaan. De wet regelt de rechten van mensen wanneer zij onvrijwillige zorg ontvangen. Het gaat om de zorg die de cliënt niet wil. Het gaat over kleine en grote dingen, van een rolstoel op de rem zetten tot opgesloten worden. In de wet heet dit onvrijwillige zorg. De wet geldt voor mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening zoals dementie. En geldt op alle plekken waar onvrijwillige zorg nodig is, zoals in woningen en dagbesteding. Een cliënt krijgt de zorg die is afgesproken in het zorgplan. Is de cliënt of zijn vertegenwoordiger het echt niet eens met een deel van deze zorg? Dan gaan ze samen op zoek naar een oplossing. Als dat niet lukt, moet eerst een start gemaakt worden met het stappenplan.

 

Wat is de Wet zorg en dwang?

 

Cliëntenvertrouwenspersonen (CVP)

 

Alle informatie over de Cliëntenvertrouwenspersonen bij Cello vind je op deze pagina >>