• contrast
 • lettergrootte
  Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Waar kunnen wij jou mee helpen?

Psychomotorische therapie

Psychomotorische therapie (PMT) is een professionele behandelvorm voor mensen die door hun psychosociale- en/of psychiatrische problemen zijn vastgelopen in hun dagelijks leven. Er wordt doelgericht gewerkt aan de hand van interventies op de lichaamservaring en/of het handelen in bewegingssituaties. Het doel is verandering tot stand brengen of daaraan een bijdrage leveren en daarmee de psychosociale en/of psychiatrische problematiek te verminderen. PMT onderscheidt zich van andere therapievormen door het middel dat ze hanteert: het bewegen en de lichamelijkheid.

 

 • Hoe werkt PMT?

  Het is een non-verbale therapievorm waarbij doen en ervaren centraal staan. Door middel van sport- en spelvormen of lichaamsgerichte werkvormen kan er laagdrempelig aan de problematiek van de cliënt gewerkt worden. Al doende leert de cliënt zijn of haar lichaamssignalen, gevoelens en gedragspatronen te herkennen, te begrijpen en kan er geëxperimenteerd en geoefend worden met nieuw gedrag.

   

  Deze vormen hebben geen vanzelfsprekende, intrinsieke betekenis. Het therapeutische proces komt niet op gang door het doen van de activiteiten op zichzelf, maar door de wijze van aanbieden door de PMT-er, de betekenis die de cliënt geeft aan de aangeboden activiteiten en de interventies door de therapeut.

   

  Binnen de specifieke bewegingssituaties krijgen de cliënten zo de gelegenheid voor het opdoen van andere, misschien nieuwe ervaringen, vaardigheden of inzichten.

 • Wanneer kan PMT ingezet worden?

  PMT kan bij verschillende probleemgebieden ingezet worden. Veel voorkomende hulpvragen zijn: bijdrage leveren aan diagnostiek, leren omgaan met grenzen, weerbaarheid vergroten en agressie- en emotieregulatie, verwerken van trauma en vergroten van gevoel van veiligheid.

 • Samenwerking

  Een psychomotorisch therapeut werkt nauw samen met gedragsdeskundigen, begeleiders en andere belangrijke betrokkenen rondom een cliënt en is onderdeel van het paramedische team en de vakgroep bewegingsagogie. De aanvraag voor PMT verloopt via de gedragsdeskundige, die legt de vraag voor aan de behandelpoli. Binnen de behandelpoli wordt besproken wat de best passende behandeling is voor de cliënt en van daaruit volgt de gekozen behandeling.