• contrast
  • lettergrootte
    Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Waar kunnen wij jou mee helpen?

Klachtencommissie

De klachtencommissie is ingesteld op basis van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze commissie bestaat uit vijf leden en vijf plaatsvervangende leden. De voorzitter van de klachtencommissie is een jurist, die niet aan Cello verbonden is.
De commissie gaat vertrouwelijk om met informatie over de klacht.

 

Als je een klacht indient, krijg je een ontvangstbevestiging. De klachtencommissie onderzoekt wat er precies aan de hand is. Bijvoorbeeld door alle betrokkenen te horen en schriftelijke stukken te raadplegen. Daarna doet de commissie een schriftelijke uitspraak, met toelichting. Deze uitspraak krijg je toegestuurd.

 

Klachtbrieven

We willen jou of je vertegenwoordiger niet belasten met de afweging of je klacht te maken heeft met de reguliere klachtenregeling, de Wet zorg en dwang, of de Jeugdwet. Daarnaast vinden wij dat het indienen van een klacht zo laagdrempelig mogelijk moet zijn.

 

Daarom kun je bij ons klachten op één en dezelfde manier indienen, namelijk bij het secretariaat klachtencommissie Cello. Zij nemen dan aandachtig je klacht door en kijken hoe zij je te hulp kunnen zijn. Als het (mogelijk) een Wzd-klacht is, zal de secretaris ervoor zorgen dat de klacht bij de Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ) terecht komt.

 

Een klacht stuur je naar:

Klachtencommissie Cello

t.a.v. de secretaris

Postbus 231, 5260 AE  Vught