• contrast
  • lettergrootte
    Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Waar kunnen wij jou mee helpen?

‘We hebben elkaar meer dan ooit nodig’

Samen geven we de zorg van de toekomst kleur

 

Rosmalen, 7 juli 2023 – Eén ding is zeker: we hebben elkaar meer dan ooit nodig bij de actuele maatschappelijke vraagstukken. Op vrijdag 7 juli nodigde gehandicaptenzorgorganisatie Cello haar samenwerkingspartners uit om hierover in gesprek te gaan op locatie De Binckhorst in Rosmalen. Cello verwelkomde onder andere gemeenten, bankiers, collega zorg- en welzijnsorganisaties, woningcorporaties, onderwijs en een afvaardiging vanuit het zorgkantoor.

 

Samenwerking als sleutel tot succes

In Nederland hebben maar liefst 2,2 miljoen mensen te maken met een lager intelligentieniveau (een IQ lager dan 85). Zij hebben soms moeite om zich te redden in de maatschappij. Hoe kunnen we de zorg zó met elkaar organiseren, zodat we ook in de toekomst klaar kunnen staan voor mensen die dat nodig hebben? Wat kunnen we samen beter dan elke organisatie voor zich? De bijeenkomst van Cello draagt bij aan het versterken van de samenwerking in de regio. Dat de urgentie hoog is, werd wel duidelijk tijdens deze ochtend.

Deelnemers gingen met elkaar in gesprek over hun visie, kennis en ideeën over nieuwe vormen van samenwerking. Er werden dilemma’s besproken waar de zorgsector momenteel voor staat. Cliënten van Cello die zijn opgeleid tot ervaringsdeskundigen gingen in gesprek met Miriam Haagh, voorzitter Raad van Bestuur BrabantZorg, Robert Derksen, lid Raad van Bestuur Reinier van Arkel, Hilde van Gastel, directeur Corporate Clients, Team Zuidoost Rabobank en Frank van der Linden, voorzitter Raad van Bestuur Cello. In de forumdiscussie ontstonden mooie gesprekken. Organisaties zijn het met elkaar eens: zij willen met elkaar de uitdaging aan om systemen te doorbreken en om over financieringsgrenzen heen te kijken. Van praten naar doen in de praktijk. 

 

 

Visie op de zorgsector

De inbreng tijdens de stakeholderbijeenkomst is van invloed op de inhoud van de meerjarenstrategie van Cello. In deze meerjarenstrategie maakt Cello keuzes voor de langere termijn. Het is de koers (beleidsrichting) als basis voor de komende jaren. Cello ziet belangrijke ontwikkelingen: complexere zorgvraag, een groeiende groep jonge mensen met een hulpvraag, blijvende krapte op de arbeidsmarkt en meer doen met dezelfde financiële middelen. Om goede zorg te kunnen blijven leveren én de zorg betaalbaar te houden, moeten zorgorganisaties meebewegen met de ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie. De zorg móet in Nederland, en dus ook bij Cello, anders georganiseerd worden

 

Bekijk HIER de video van deze stakeholdersbijeenkomst op 7 juli 2023.

 

Reacties op deze bijeenkomst


Robert Derksen – Raad van Bestuur Reinier van Arkel:

‘Ik zie veel verbinding met de visie van Cello, we kunnen het inderdaad niet alleen. Ik zie een momentum ontstaan dat we moeten pakken. Veel meer naar één manier van doen, dezelfde taal spreken en dezelfde methodiek. Want als iedereen regisseert, regisseer je in feite niets. Versterk elkaar dus ín het netwerk van een cliënt. Benut de kracht die al aanwezig is in de wijken, dan ontstaat netwerkzorg’

 

Frank van der Linden – Raad van Bestuur Cello:

‘We moeten met elkaar anders denken en doen, anders blijven we het systeem in stand houden. De rol van de professionele zorg wordt kleiner. Met elkaar kijken we waar de financiële grenzen liggen: wat kunnen we wel en wat niet? Ik doe een appèl op andere organisaties. Laten we elkaar helpen en vasthouden in deze ingewikkelde opgave. Zo willen we kansrijke projecten met elkaar delen om ervan te leren. Ik heb deze bijeenkomst als zeer waardevol ervaren en kijk uit naar een vervolg.’

 

Wethouder Pieter Paul Slikker – Wethouder (zorg, jeugdzorg, huisvesting bijzondere groepen) gemeente ‘s-Hertogenbosch:

‘Cello is een prachtig voorbeeld in de regio van een organisatie die mensen helpt die net dat duwtje in de rug nodig hebben. Het was een mooie, brede opkomst van partijen die met elkaar willen samenwerken. Een goed initiatief waarbij Cello zich uitspreekt om met elkaar dat hele ingewikkelde vraagstuk in de zorg aan te gaan. Op de werkvloer en in de wijken gebeurt er al heel veel goeds. Met elkaar willen we de zorg nog beter organiseren voor onze inwoners.’

 

Elke dag meedoen

Bij Cello doet elk mens ertoe. Ieder mens heeft talenten, wensen, verwachtingen en ontwikkelmogelijkheden. Doen wat bij je past, daar word je blij van. Deze stakeholderbijeenkomst is mede verzorgd door cliënten. Zij hielpen mee als parkeerwacht, deelden badges uit en verzorgden de goodiebags met zelfgemaakte producten. Printservice van Cello uit Vught verzorgde het drukwerk en het Media-Team van Cello filmde de bijeenkomst. Lunchroom & werkatelier EEHT uit Best verzorgde de zelfgemaakte thee en HAL36 Conceptstore & Werkateliers uit Sint-Michielsgestel verzorgde de sfeervolle aankleding van de zaal. Als afsluiting werd de lunch verzorgd door broodjesservice Bammetjes van Cello uit Vught. Een mooi voorbeeld van samenwerken aan een betekenisvol leven, waarin we onderdeel zijn van elkaars leven.

 

Over Cello

Zorgorganisatie Cello ondersteunt ruim 2.300 mensen met een beperking en werkt met ruim 2.300 bevlogen medewerkers en 1.250 vrijwilligers. Op meer dan 150 plekken in het werkgebied zet Cello zich in op het gebied van wonen, werken, leren en vrijetijdsbesteding. Zodat mensen met een beperking mee kunnen doen in de samenleving. Cello kijkt samen met de cliënt, diens netwerk en de samenwerkingspartijen naar wat er wél kan. Meer informatie op: www.cello-zorg.nl Verschil maken in het leven van anderen? Kijk voor onze vacatures op: www.werkenbijcello.nl