• contrast
  • lettergrootte
    Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Waar kunnen wij jou mee helpen?

Verschillende standpunten naast elkaar

De aankondiging van de coronavaccinatie is een veelbesproken onderwerp. In heel Nederland, en ook binnen Cello. De ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Het kan best lastig zijn om een
belangrijke keuze te maken terwijl je misschien nog niet goed weet waar je dan precies voor kiest. Er zijn mensen die twijfelen en er zijn uitgesproken voor- en tegenstanders. Er spelen verschillende waarden, belangen en emoties mee in het gesprek over de vaccinatie. Het is haast onmogelijk dat iedereen het met elkaar eens is. En dat hoeft ook niet, maar het is wel belangrijk dat we van elkaar horen wat er allemaal meespeelt bij het maken van zo’n keuze.

 

Verschillende perspectieven onderzoeken
Het is prettig om de verschillende perspectieven met elkaar in een veilige omgeving te delen en te onderzoeken.
Daarom vond er eind december 2020 digitaal een vorm van ‘morele reflectie’ plaats onder leiding van Hans Leune, coördinerend begeleider en lid van commissie Ethiek, en Linda Evers, Geestelijk Verzorger en lid van commissie Ethiek. De aanwezigen, waaronder bestuurder Toine van der Pol, een sectormanager, manager Zorg- en Dienstverlening, persoonlijk begeleider,  jurist,
arbo-deskundige, arts verstandelijk gehandicapten, ervaringsdeskundigen en een familielid, gingen met elkaar in gesprek over de corona-vaccinatie. Er werd gepraat over wat we al weten over de vaccinatie en wat nog onzeker is, over de verschillende meningen en conflicterende belangen die een rol spelen.

 

Respect voor elkaars standpunt
Het doel? Medewerkers, cliënten en naasten helpen om tot een afgewogen besluit te komen. Al snel passeerden verschillende overwegingen de revue in het gesprek.
Herken je ze ook in jouw omgeving?
● “Wat doen we als we de groepsimmuniteit niet halen?”
● “Als je nu niet gevaccineerd wordt en je wilt het later tóch, dan moet je waarschijnlijk lang wachten.”
● “We weten nu nog niet of je met het vaccin niet alleen jezelf, maar ook anderen beschermt.”
● “Wat als je al corona hebt gehad? Is een vaccin dan nog nuttig of kun je jouw plek beter aan een ander geven?”
● “Wat is nou waar en niet waar als het gaat over bijwerkingen? Moet ik me daar zorgen over maken?”

 

Hoe ga je om met dilemma’s?
Dilemma’s zijn onderdeel van ons werk. We kennen allemaal het spanningsveld tussen iemand de ruimte geven om zelf te kiezen én een duidelijke voorkeur voor een oplossing waarvan jij denkt dat die het beste is. Of een oplossing waar anderen een bepaalde druk op uitoefenen. Hoe ga je daarmee om? Ga op zoek naar betrouwbare informatie die voor jou klopt. Praat erover met de mensen om je heen. Probeer een open blik te houden voor verschillende ideeën. Gun iedereen een keuze waar hij/zij zich goed bij voelt en heb daar vertrouwen in.