• contrast
  • lettergrootte
    Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Waar kunnen wij jou mee helpen?

Thuis in de Wijk: doen wat nodig is!

Thuis in de Wijk is een samenwerkingsnetwerk én een werkwijze in ‘s-Hertogenbosch. Ook Cello doet eraan mee. Professionals organiseren duurzame oplossingen voor mensen in acute zorgnood of met verward gedrag.

 

Het gaat om oplossingen die geen van de partners op eigen houtje voor elkaar kan krijgen. Alle partijen samen kijken naar wat iemand nodig heeft op het gebied van wonen, begeleiding/zorg, leefomgeving, daginvulling en financiën. Ze nemen samen verantwoordelijkheid voor de oplossing.

Doel: doen wat nodig is. Dat vraagt om lef. Om over de eigen grenzen heen te kijken en verschillende belangen en perspectieven te zien. Om eigen systemen en structuren zo aan te passen dat ze beter aansluiten op de manier van werken.

 

De werkwijze past in ‘de Bossche aanpak’: ketenpartners organiseren zich in netwerken rond gedeelde, urgente vraagstukken. Zodat met elkaar gedaan wordt wat nodig is voor de Bossche inwoners.