• contrast
  • lettergrootte
    Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Waar kunnen wij jou mee helpen?

Ook Cello start met vaccineren

Cliënten en zorgmedewerkers staan stil bij belangrijke mijlpaal
 
Het is niemand ontgaan dat de zorg zwaar onder druk stond het afgelopen jaar. De opluchting dat er gestart is met de corona vaccinatie is bij iedereen voelbaar. Op 4 februari ontving client Margriet het corona vaccin. 
 
Complexe voorbereiding
Zorgorganisatie Cello trof afgelopen weken alle voorbereidingen op facilitair, medisch en communicatie gebied. In nauw overleg met de GGD, huisartsen, de eigen medische dienst van Cello en alle ouders/contactpersonen van cliënten werd de puzzel duidelijk. ‘Wie krijgt welk vaccin toegediend?’, kijkend naar de medische achtergrond, leeftijd etc. Ook werden alle officiële toestemmingsverklaringen geregeld. Elk mens heeft eigen regie en is vrij in zijn/haar keuze om wel of niet te vaccineren. Binnen Cello is er veel aandacht besteed aan het met elkaar in gesprek gaan. Er werd gepraat over de vaccins, keuzes, gevolgen, emoties en persoonlijke afwegingen.
 
Memorabele dag

Vandaag 4 februari 2021 is er gestart met het corona vaccinatieprogramma Pfizer. Deze vaccinaties zijn bestemd voor cliënten bij Cello wonen én behandeld worden door de medische dienst  van Cello. Op de drie grote woonlocaties van Cello (Groote Cingels Vught, De Binckhorst Rosmalen en Wijngaert Haaren) zijn speciale ruimtes ingericht. Daar worden de mensen per woning in een strak tijdschema, maar met voldoende aandacht en geduld, gevaccineerd. Omdat het vaccineren voor veel mensen spannend en soms ook ongrijpbaar is, gaat er altijd één bekende begeleider mee voor de ondersteuning. Vanuit de medische dienst van Cello staan 30 opgeleide zorgprofessionals klaar die de vaccinaties zetten. Iedereen ontvangt een officieel GGD vaccinatiebewijs. De tweede vaccinatieronde vindt plaats op 4 maart. 
 
Vandaag tijdens een bezoek aan de priklocatie van Cello in Rosmalen: bestuurder Toine van der Pol: ‘Het is een memorabele dag vandaag. We zetten een zeer belangrijke stap in het toekomstige leven van velen. We snakken allemaal naar meer vrijheid en eigen regie. Graag spreek ik een grote bewondering uit voor alle medewerkers, cliënten en ouders/familieleden die verbonden zijn aan Cello. Want wat toonden zij afgelopen jaar veel veerkracht en doorzettingsvermogen. Daar heb ik heel veel ontzag voor.’
 
Cliënten die bij Cello wonen, maar een éigen huisarts hebben in de wijk, worden gevaccineerd door de huisartsenpost Noord-Oost Brabant (en klein deel Midden-Brabant) met het vaccin van Moderna. De huisartsenpost laat weten wanneer de vaccins beschikbaar zijn.
 
Cliënten die niet bij Cello wonen zijn nog niet aan de beurt om gevaccineerd te worden. Sommigen van hen vallen onder de groep ‘Mensen van 18-60 jaar met medische indicatie’ (vanaf half februari), anderen vallen onder de groep ‘Mensen van 18-60 jaar zonder medische indicatie’ (vanaf begin mei). De betreffende huisarts maakt hierin de afweging en is verantwoordelijk voor de vaccinatie.
 
Vaccinaties zorgmedewerkers

Het de bedoeling dat zorgmedewerkers uit de gehandicaptenzorg het vaccin van producent AstraZeneca aangeboden krijgen. Door leveringsproblemen is het nog niet duidelijk wanneer dit plaats kan gaan vinden. Naar verwachting is er morgen 5 februari meer bekend vanuit de overheid over de vaccinatiestrategie. Cello volgt de ontwikkelingen op de voet en informeert haar zorgmedewerkers daarover.
 
Cello staat met trots en vitaal klaar om elke dag bijna 2.500 mensen met een beperking in en rondom Den Bosch te ondersteunen bij wonen, werken, leren en vrije tijd.