• contrast
  • lettergrootte
    Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Waar kunnen wij jou mee helpen?

In verbinding met de wijk

Persoonlijk begeleider Nikita heeft samen met cliënten gebrainstormd om het sociale netwerk in de wijk te vergroten. Zo kwamen ze op het idee om een online quiz te organiseren.
Samen met cliënten is ze gaan flyeren in de wijk. En er kwamen enthousiaste reacties vanuit de buurt. Een aantal dagen voor de online quiz heeft ze een goodie-bag uitgereikt aan geïnteresseerde buurtbewoners. Hierin zat informatie over Cello, enkele kleine cadeautjes en wat lekkers om de online quiz extra leuk te maken.
En toen was de avond van de online quiz daar. Die werd gepresenteerd door de cliënten zelf. De opkomst vanuit de buurt om mee te doen aan de quiz was groot. En er wordt met enthousiasme over gepraat en op terug gekeken.
Zo is er opnieuw verbinding gemaakt met de buurt. In het verleden zijn er wat nare situaties geweest, waarin het lastig was om elkaar te vinden. Deze online quiz was een mooi moment om de onderlinge contacten een positieve impuls te geven. We hopen dat we hiermee het zaadje hebben gepland voor meer gezamenlijke activiteiten en contacten.