• contrast
  • lettergrootte
    Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Waar kunnen wij jou mee helpen?

In sterke netwerken met elkaar optrekken

Soms moet je van gebaande paden afwijken, om mensen te kunnen bieden wat ze nodig hebben. Bij ‘Thuis in de Wijk’ kijken we samen naar wat er écht nodig is. We werken gebiedsgericht, in wijken. De oplossing begint bij de bewoner, of cliënt: wat heb je nodig goed te kunnen wonen én leven. 

 

Cello werkt in dit netwerk nauw samen met gemeente ’s-Hertogenbosch, Breed Welzijn (Farent en MEE), collega zorgaanbieders Reinier van Arkel (ggz), Novadic-Kentron (verslavingszorg) en de Bossche woningbouwcorporaties vertegenwoordigd door Zayaz. Thuis in de wijk is er voor mensen met een acute zorgnood of met verward gedrag. Het begon met Thuis in Zuidoost. En is vanwege succes verbreed naar 2 nieuwe wijken: West en Noord.


Zorgprofessionals ervaren ‘doorbraaktool’ als praktische oplossing

Alle sociaal professionals zijn nu gestart met de zogeheten ‘doorbraaktool’ van het IPW (Instituut voor Publieke Waarden). Een online leeromgeving, video’s, trainingen, een app: de doorbraaktool voor professionals is uitgebreid. Het mooie is dat de slagkracht wordt vergroot met deze methode en instrumenten. Mensen die zorg en/of ondersteuning nodig hebben, kunnen rekenen op beter maatwerk én minder bureaucratie. En de ervaring leert dat in een bepaalde casus doormódderen vaak duurder is dan echt doorbréken. Dwars door sectoren heen organiseren de professionals oplossingen het gebied van wonen, begeleiding/zorg, leefomgeving, daginvulling en financiën. Oplossingen waar de professionals gezamenlijk verantwoordelijk voor zijn. Samen mét bewoners.

 

Sneller ingrijpen zonder schotten

Het idee is dat je een dreigende crisis kunt afwenden wanneer je iemand sneller ondersteunt. Niet meer wachten tot het heel slecht gaat. Zeker bij kwetsbare mensen die niet snel zelf aan de bel trekken, is dat een uitkomst. Schotten in de regelgeving of tussen organisaties maken het vaak lastig om oplossingen te vinden. De betrokken zorgaanbieders, buurtteam, wijkagent, woningcorporatie open dan tegen grenzen aan. Bij Thuis in de Wijk haalt het wijkteam de partijen écht bij elkaar om een gezamenlijk antwoord te vinden.

 

Er wordt gewerkt met 5 vuistregels

  • Iedereen een dak: goed wonen; een veilig thuis.
  • Inkomenszekerheid: gezonde financiën, geen onnodig gedoe, een stabiele basis.
  • Waardevolle daginvulling: doen wat voor jou helpend is.
  • De juiste ondersteuning die echt bij jou past.
  • Eigenaarschap bij hulpvragen: een fijne leefomgeving voor en met iedereen.

 

De werkwijze vraagt ook wat anders

Ademruimte en scharrelruimte. Elkaar kennen, korte lijnen. Thuis in de Wijk is lokaal sterk georganiseerd. De professionals durven over organisatiegrenzen heen te kijken, kunnen verschillende belangen en perspectieven zien. En de systemen en structuren worden steeds zodanig aangepast waar dat beter past bij de manier van werken.


Bossche aanpak: steeds herkenbaarder

Thuis in de Wijk past in ‘de Bossche aanpak’. Een steeds herkenbaarder werkwijze waar ketenpartners zich organiseren in netwerkorganisaties rond gedeelde urgente vraagstukken. Door deze vanuit meerdere domeinen en organisaties op te pakken, worden er betere oplossingen voor bewoners bereikt. Zo wordt er in de stad samengewerkt aan armoede bestrijden, nieuwe woonvormen met zorg en het versnellen van de woningbouwproductie.

 

Wil je meer informatie over Thuis in de Wijk? Een casus inbrengen of heb je een andere vraag of opmerking? Neem dan contact op via thuisindewijk@s-hertogenbosch.nl. Je kunt ook deze flyer en presentatie bekijken en waar nodig delen met je collega’s.