• contrast
  • lettergrootte
    Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Waar kunnen wij jou mee helpen?

Als je iets wilt, maar niet mag. Of als je iets moet, maar niet wil

Over een ingewikkeld onderwerp kan je een laagdrempelig gesprek hebben. Dat bleek tijdens de week van de Wet zorg en dwang. Die nieuwe wet is dit jaar ingegaan.

 

Wat betekent deze wet voor mensen met een verstandelijke beperking, hun naasten en voor cliëntenraden. Tijdens de week van de Wet zorg en dwang, van 28 september tot 3 oktober, zijn er in het hele land allerlei activiteiten georganiseerd om met elkaar in gesprek te gaan over deze wet.

 

Bij Cello deden we dat op 1 oktober. Een afvaardiging van ervaringsdeskundigen en de centrale cliëntenraad gingen onder aanvoering van Adviespunt Zorgbelang met elkaar het gesprek aan. Daar werden gesprekskaarten bij gebruik met stellingen, vragen en dilemma’s uit de dagelijkse praktijk. Zo kwam op een laagdrempelige manier een gesprek tot stand over een ingewikkeld onderwerp.

 

De gesprekskaarten behandelen de negen vormen van onvrijwillige zorg. Wat is dan onvrijwillig? Simpel gezegd is iets onvrijwillig als je iets wilt, maar niet mag. Of als je iets moet, maar niet wil.

 

Bij Cello vinden we eigen regie en zelf keuzes maken erg belangrijk. Soms is het voor de veiligheid van cliënten of die van anderen belangrijk dat er keuzes worden gemaakt. In de Wet zorg en dwang staan regels wanneer dat mag.

 

De gesprekspartners gaven na afloop aan dat ze de stellingen erg prikkelend vonden en dat er behalve zwart en wit ook nog een grijs gebied is. Dat maakt zo’n gesprek erg waardevol.