• contrast
  • lettergrootte
    Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Waar kunnen wij jou mee helpen?

Iedereen doet en telt mee!

Wij wensen onze ervaringsdeskundigen Ali, Esmyralda, Nathan, Noortje, Robin, Ronald en Sonja vandaag veel succes en plezier! Zij helpen mee op stembureaus in de regio. Behalve dat zij het leuk vinden om mee te helpen, onderstrepen ze hiermee ook het belang van een inclusieve samenleving, waarin iedereen meedoet en meetelt.

Voor de meer dan 1 miljoen mensen met een verstandelijke beperking in Nederland is het heel belangrijk dat ze betrokken worden bij dit democratische proces. Ook zorgt het voor meer ontmoetingen tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking. Daarmee verbreedt je ieders blik.

 

Campagne wordt ondersteunt door stichting Prokkel

Het idee van inclusieve stembureaus wordt ondersteund vanuit de stichting Prokkel. Dit jaar zijn er in 220 gemeenten in Nederland inclusieve stembureaus, waar mensen met een verstandelijke beperking actief zijn. Goed nieuws is dat het aantal gemeenten dat aandacht heeft voor inclusie tijdens verkiezingen toeneemt.