• contrast
  • lettergrootte
    Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Waar kunnen wij jou mee helpen?

Dit ontdekten we tijdens ‘droomsessies’ over centrale medezeggenschap voor cliënten

Hoe willen cliënten het liefst leven, wonen, werken en ontspannen? Welke ondersteuning hebben ze daarbij nodig? En hoe kunnen we die het beste vormgeven? Daar zijn we bij Cello nieuwsgierig naar. Om daarachter te komen, willen we de wensen en behoeften van cliënten en verwanten niet alleen horen, maar er ook proactief naar vragen. Zodat de stem van cliënten in alle plannen, besluiten en onderdelen van Cello doorklinkt. Op 13 en 22 januari kwamen zo’n 20 cliënten (bewoners, medewerkers dagbesteding en ambulant) online bijeen om samen met verwanten, begeleiders, projectmedewerkers medezeggenschap én de raad van bestuur te praten over centrale medezeggenschap.
 
Het doel van de bijeenkomsten (onderdeel van het programma ‘Naar de Top’) was om wensen en ideeën over centrale medezeggenschap in kaart te brengen. Met ‘centraal’ bedoelen we besluiten of afspraken die voor heel Cello gelden, niet alleen voor één woning of werkplek. We vroegen de deelnemers wat er belangrijk is bij het organiseren van centrale medezeggenschap. Hieronder vind je een greep uit de reacties.
“Betrek zoveel mogelijk mensen en sluit niemand uit. Iedereen kan meepraten en heeft iets te zeggen of te dromen, ongeacht het niveau.”
 

“Een centrale cliëntenraad (of bijvoorbeeld een panel of meedenktafel) voor bewoners en medewerkers dagbesteding zou mooi zijn, nu is er alleen een centrale verwantenraad.”
 

“Steek tijd in de medezeggenschap en neem de tijd voor elkaar. Zorg voor een veilige omgeving. Kijk, luister en voel.”
 

“Zorg dat mensen op dezelfde manier omgaan met zeggenschap en medezeggenschap, dat wisselt nu in de praktijk. Praten is belangrijk, maar ook de mouwen opstropen.”
 

“Mensen mogen weten dat je voor jezelf op mag komen als je niet (naar tevredenheid) kunt meepraten of meebeslissen.”
 

“Geef goede en duidelijke informatie over het onderwerp waar het over gaat. Doe ervaring op in het communiceren met verschillende mensen. Wees creatief en gebruik je fantasie, dat kan bijvoorbeeld ook met een spel, quiz of leuke opdracht.”
 
Hoe nu verder?
De projectmedewerkers medezeggenschap nemen deze input mee in hun plannen en werkzaamheden voor de komende tijd. Zo maken we zowel centrale als lokale medezeggenschap weer een stukje beter. Heb je vragen over medezeggenschap bij Cello of heb je een goed idee? Mail naar meepraten@cello-zorg.nl.