• contrast
  • lettergrootte
    Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Waar kunnen wij jou mee helpen?

‘De nacht is een andere wereld en ook weer niet…’

Hoe kun je Cello het beste leren kennen? Door je volledig onder te dompelen! Onze nieuwe bestuurder Frank van der Linden loopt mee op locaties, ontmoet medewerkers en cliënten. Hij geniet van de warme contacten en schreef deze mooie column over onze Nachtdienst.

 

‘De nacht is een andere wereld en ook weer niet…’

 

De collega’s van de nachtdienst vullen 9 uur in van de 24 uurszorg, de langste dienst van een etmaal. En toch zijn zij zelden in beeld. Logisch natuurlijk, want de nacht is bedoeld om te slapen en dat geldt zowel voor cliënten als collega’s. Nachtrust hebben we immers allemaal nodig.

 

Terwijl de meesten van ons genieten van de nachtrust wordt er ook hard gewerkt; er wordt medicatie gegeven, cliënten worden nog een keer lekker schoon in hun bed gelegd, er worden geruststellende gesprekken gevoerd, er wordt getroost, er wordt heel goed geluisterd naar geluiden in slaapkamers, er wordt overlegd, er wordt gerapporteerd…

De verbinding met het werk overdag is overduidelijk, het gaat immers over dezelfde cliënten, dezelfde zorg, hetzelfde mensbeeld, dezelfde intenties en dilemma’s, maar toch vraagt die verbinding extra alertheid, want de nacht is toch ook een andere wereld.

 

Een wereld waarin er niet zomaar managers, artsen en gedragskundigen geraadpleegd kunnen worden, waarin een ander beroep op je zintuigen wordt gedaan en waarin je als team verantwoordelijk bent voor heel veel cliënten op heel veel locaties. Een wereld ook, waarin je uitvoering moet geven aan door anderen op de dag bedacht en vastgesteld beleid en waarin je dagen en nachten tegen het ritme van de rest van de wereld in leeft.

 

Ook een wereld waarin je een uil kunt horen, konijntjes ziet wegschieten, prachtige hemels vol sterren kunt zien, soms een vosje voorbij ziet komen en in de winter als eerste door de verse sneeuw loopt…

 

Dank dat ik even onderdeel mocht zijn van die mooie wereld, collega’s van de nacht! Het heeft mij geleerd dat we alert moeten zijn op de onderlinge verbinding, omdat jullie een heel belangrijk deel van de 24-uurszorg invullen. En dat met veel vakkundigheid en ervaring doen.