• contrast
  • lettergrootte
    Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Waar kunnen wij jou mee helpen?

De bouwstart werd een feestje!

Na jaren van voorbereiding, volharding én wachten wordt in plan Ekerschot in Oirschot een woonvorm gerealiseerd voor 24 jongvolwassen met een beperking.

 

Eén ding is zeker: de toekomstige bewoners en hun ouders hebben veel geduld moeten hebben. Al in 2012 waren er eerste gesprekken over de realisatie van een woning waar jongvolwassen mensen met een beperking onder begeleiding een stap kunnen zetten om een eigen leven op te bouwen.

Het heeft veel inspanning en soms teleurstelling gekost van velen: cliënten, ouders, besturen van ouderinitiatieven Den Bongerd en S.T.E.R., de gemeente én Cello. Maar toen op donderdag 13 juli de eerste spade de grond in ging, komt die langgekoesterde wens uit: een eigen woning voor vierentwintig jongvolwassenen met een beperking in Oirschot.

 

Samenwerking als sleutel tot succes

Als je behoefte hebt aan ondersteuning bij wonen én je kind graag in je eigen gemeente wilt houden, maar er is geen wonen met zorg, wat doe je dan? Om die reden werd in 2012 stichting ouderinitiatief Den Bongerd opgericht. Een groep ouders verenigde zich in die stichting om een plek te realiseren waar hun acht kinderen onder begeleiding zelfstandig kunnen gaan wonen.

In 2016 klopten deze ouders bij Cello aan. In Cello zagen zij een partner om de gewenste ondersteuning te gaan leveren. Begin 2017 meldde vereniging S.T.E.R. zich met een vergelijkbaar verzoek bij Cello: het realiseren van een woonvorm voor zestien jongvolwassenen met een beperking. Beide oudergroepen wilden dat de zorg voor hun kinderen in Oirschot vorm zou krijgen.

Om de slag- en daadkracht te vergroten stelde Cello voor om gezamenlijk te gaan optrekken.

Toenmalig wethouder Michielsen liep warm voor het initiatief om in zijn gemeente een woonvorm te realiseren voor mensen met een zorgvraag.

 

Vanaf dat moment konden stappen worden gezet en werd in plan Ekerschot een plek gevonden om die woonvorm te realiseren. Gezamenlijk hebben de gemeente Oirschot, stichting ouderinitiatief Den Bongerd, vereniging S.T.E.R. en Cello een goed voortraject doorlopen. Ondanks dat er tot aan de Raad van State een procedure is gelopen voor het bestemmingsplan bleven alle partijen volhouden om dit initiatief van de grond te krijgen.

 

Bouwstart

Op donderdag 13 juli ging de bouw van dit wooninitiatief écht van start. 

Het doel is om voor de zomervakantie van 2024 het gebouw op te leveren waar straks vierentwintig jongvolwassenen met een beperking ondersteuning  krijgen bij zelfstandig wonen.

Er worden 3 groepen met elk acht plekken gerealiseerd, waarin elke bewoner over een eigen appartement kan beschikken. Ook zijn er gezamenlijke ruimten voor ontmoeting. Zodat de bewoners samen kunnen koken, eten of een praatje kunnen maken.

 

Maar eerst werd er dus een feestje gevierd op donderdag 13 juli. De toekomstige bewoners, hun ouders, de gemeente en Cello vierden dat het wachten en de lange aanloop nu dan eindelijk worden beloond! En de bouw ging officieel van start.

 

Het Eindhovens Dagblad besteedde ook aandacht aan de bouwstart en schreef een artikel vanuit het perspectief van een ouder.