• contrast
  • lettergrootte
    Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Waar kunnen wij jou mee helpen?

Cliëntenraad Jeugd: dankjulliewel!

Tientallen jaren zijn deze ouders zeer betrokken geweest. Bij hun zoon en/of dochter maar ook bij het reilen en zeilen van wat er speelt binnen de sector Kind & Jeugd van Cello. Hun kinderen zijn inmiddels opgegroeid tot volwassen personen.
 
De Cliëntenraad Jeugd stopt: het werven van nieuwe leden blijkt geen eenvoudige taak: er is weinig animo om deel te nemen aan een raad. Wel willen ouders graag meepraten over alles wat er op de locatie gebeurt waar hun dierbare zorg ontvangt. Aan die initiatieven willen we dan ook ruim baan geven!
 

Een warm afscheid

Een mooi moment om deze groep betrokken ouders in het zonnetje te zetten. Op 22 juni namen zij afscheid. 

 

Zij laten een heel mooi fundament achter waarop wij verder kunnen bouwen. Ze waren onder andere betrokken bij het beleid rondom Kind en Jeugd bij Cello, de weekend- en vakantieopvang en Carenzorgt. Heel erg bedankt voor jullie inzet, het gaat jullie goed!
 

Met elkaar praten is belangrijk

‘Het goede gesprek’ is de basis van onze menswaardige zorg. Dat betekent: écht naar elkaar luisteren en nieuwsgierig zijn. Vanuit de driehoek werken we samen: de cliënt, de professional en de ouder/familie/verwant. Iedereen mag meepraten en meedenken over belangrijke zaken in het leven, de woning of dagbesteding. ‘Medezeggenschap’ noemen we dit. Dit kun je doen via een officiële cliëntenraad, waarbij je regelmatig vergadert. Maar ook op een ongedwongen, spontane manier kun je met elkaar praten over ‘Wat vinden we belangrijk?’.
 

Wensen ophalen

Welke vorm van meepraten en meedenken past bij de wensen van cliënten, ouders en familie? Dit gaan we de komende tijd onderzoeken met zorgteams, cliënten, ouders en verwanten. Heb je goede ideeën en wil je meedoen? Bel Kristy van Kessel, projectmedewerker medezeggenschap op: 06-82934826 of mail naar: kvankessel@cello-zorg.nl.