• contrast
  • lettergrootte
    Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Waar kunnen wij jou mee helpen?

Cello verbindt zich aan stichting Prokkel

Een Prokkel is een prikkelende ontmoeting tussen mensen met en zonder beperking. Iedereen wil graag meedoen. Maar meedoen is soms voor mensen met een beperking net wat lastiger. Stichting Prokkel maakt het meedoen mogelijk op vier verschillende manieren:

Als eerste is er de Prokkelweek. Dan vraagt de stichting landelijk aandacht voor die ontmoetingen. Ze nodigt bedrijven, gemeenten maar ook mensen met een beperking zelf uit om lokaal een ontmoeting te organiseren. De stichting zelf organiseert in de Prokkelweek ontmoetingen met Ministeries en met de Eerste en Tweede Kamer in Den Haag. Daar kunnen mensen met een verstandelijke beperking uit het hele land aan meedoen.

 

Dan is er de ProkkelParelParade. Vier keer per jaar halen Ellis Jongerius (ervaringsdeskundige) en Marian Geling op wat ze tijdens de Prokkelweek in hun eigen wijk of buurt hebben gedaan. De ProkkelParelParade is op vrijdagmiddag en wordt uitgezonden op Youtube.

 

Eens per twee maanden is er een online ProkkelMeetup. Het leuke daarvan is dat je zelf een onderwerp kunt inbrengen. Meestal zijn dat 4 tot 6 verschillende onderwerpen, waarover je met ongeveer 10 tot 20 mensen praat. In totaal doen er meestal meer dan 100 mensen uit het hele land aan mee, met en zonder beperking. 

 

En tot slot zijn er nog ‘losse’ projecten. Omdat de stichting in heel Nederland lijntjes heeft met mensen met een beperking, met organisaties die hen ondersteunen en met allerlei bedrijven, brengen ze mensen en activiteiten samen. Aan die activiteiten kunnen mensen die ondersteuning krijgen van een organisatie die lid is van Prokkel meedoen. Dat geldt nu dus ook voor Cello.

Bijvoorbeeld als Prokkelduo meehelpen op het stembureau. Of als bezoeker testen of een museum leuk en toegankelijk is voor mensen met een verstandelijke beperking. En dan tips en tops geven aan het museum. Of de Prokkel-UWV datedag of de ProkkelSterrenslag.

 

Door zich als partner aan Prokkel te verbinden is Prokkel nu dus ook van Cello.

Kunnen we meedoen en meedenken!