• contrast
  • lettergrootte
    Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Waar kunnen wij jou mee helpen?

Cello neemt afscheid van bestuurder Toine van der Pol

In circa tien jaar hebben wij bij Cello de wereld om ons heen zien veranderen. Zo zien wij bijvoorbeeld dat de gemiddelde leeftijd van onze cliënten toeneemt. Een steeds groter deel van deze oudere cliënten heeft te maken met Alzheimer, dementie en/of andere geriatrische problematiek. 

 

Ook zien we dat in onze ingewikkelde en snelle samenleving steeds meer mensen met een licht verstandelijke beperking niet langer zelfstandig kunnen meedraaien. Deze groeiende groep doet steeds vaker een beroep op zorg en ondersteuning van Cello. Een deel van deze groep heeft naast een verstandelijke beperking ook te maken met verslavings- of psychische problematiek. 

 

Deze ontwikkelingen leiden tot fundamenteel andere zorg- en ondersteuningsvragen. Als organisatie moeten wij mee veranderen. Tegelijkertijd hebben we een grote groep mensen met een verstandelijke beperking die al jarenlang rekenen en mogen blijven rekenen op onze menswaardige zorg. Menswaardige zorg blijft altijd ons uitgangspunt en wij blijven nieuwsgierig naar elkaar. Dat zit in ons DNA. 

 

De Raad van Toezicht is van mening dat deze ontwikkelingen niet alleen om een organisatie- en cultuurverandering vragen maar ook om een ander type leiderschap. De Raad van Toezicht concludeert uit de gesprekken met de Raad van Bestuur dat er met bestuurslid Toine van der Pol een verschil van inzicht is ten aanzien van het leiderschap en benodigde competenties op strategisch niveau. Daarom heeft de Raad van Toezicht het besluit genomen afscheid te nemen van Toine. Voorzitter Raad van Bestuur Marc Bindels neemt zijn taken waar. De Raad van Toezicht gaat op zoek  naar een nieuw bestuur dat de transformatie verder vorm zal geven met een extern gerichte visie en strategie.

 

De Raad van Toezicht dankt Toine voor ruim 30 jaar inzet voor Cello, waarvan hij sinds 2012 actief was als lid van de Raad van Bestuur. Wij waarderen zijn warmte, betrokkenheid en bevlogenheid, openheid en transparantie waarmee hij een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de kracht van Cello. Hij heeft met tal van andere collega’s Cello gemaakt tot een organisatie die het mogelijk maakt dat mensen met een verstandelijke beperking zich als uniek mens kunnen ontplooien. Hun eigen leven te leiden, zoals zij dat het liefst willen. Dankzij Toine is Cello een financieel solide organisatie, die nu de volgende stap naar de toekomst kan zetten.