• contrast
  • lettergrootte
    Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Waar kunnen wij jou mee helpen?

Ben je bij Cello betrokken als ouder of verwant en wil je graag meedenken en meepraten over de toekomst van Cello?

Geef je dan op voor ons rondetafelgesprek op woensdag 17 mei.

Het meerjarenplan 2019-2022 van Cello is afgelopen. Dat betekent dat we een nieuwe strategie nodig hebben voor de komende jaren. Een meerjarenstrategie is een richting die we bij Cello uitgaan de komende jaren. Daarbij spelen we in op de ontwikkelingen binnen en buiten Cello. Graag geven we deze koers vorm met medewerkers, cliënten, verwanten, vrijwilligers en stakeholders.

 

Rondetafelgesprek

Op woensdag 17 mei kun je meepraten en meedenken tijdens het rondetafelgesprek. Samen met de bestuurder van Cello, Frank van der Linden, bespreken jullie thema’s die belangrijk zijn voor de richting van Cello. Welke keuzes kunnen we gaan maken? Welke specifieke ervaringen heb je als ouder/verwant op lokaal niveau die belangrijk zijn voor organisatiebrede keuzes? Wat willen we behouden en wat moeten we nog (verder) ontwikkelen?

 

 

Buurtraad en open inschrijvingen
woensdag 17 mei

17.00 -18.30 uur
Groote Cingels, Cingel 1, Vught

 

Lokale raden verwanten en open inschrijvingen 

woensdag 17 mei 

19.00 -20.30 uur
Groote Cingels, Cingel 1, Vught

 

Aanmelden 

Lijkt jou het leuk om mee te doen? Meld je dan nu aan via Corianne van Schijndel, medewerker medezeggenschap bij Cello. Via cvanschijndel@cello-zorg.nl of 06 – 52004767.