• contrast
  • lettergrootte
    Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Waar kunnen wij jou mee helpen?

Kwaliteitsrapport 2021 verschenen

Jaarlijks kijken we terug hoe het in het afgelopen jaar is gelukt om bij te dragen aan een goed leven voor onze cliënten. We staan stil bij de vragen ‘Wat ging goed?’, ‘Wat kan beter?’ en vooral ook ‘Wat leren we hiervan voor de toekomst?’ Behalve dat we hier zelf bij stilstaan hebben we hierover ook een dialoog gevoerd met een afvaardiging van cliënten, de centrale cliëntenraad, ondernemingsraad en raad van toezicht. Zo krijgen we met elkaar een beeld van onze professionele kwaliteit van zorg en hoe die ervaren wordt. 

 

Met trots laten we weten dat het Kwaliteitsrapport over 2021 beschikbaar is, met daarin opgenomen de analyse Wzd.

 

Voor cliënten maakten we onder de titel ‘hoogtepunten uit 2021’ een samenvatting van de belangrijkste onderwerpen uit het kwaliteitsrapport.

 

Ook 2021 vroeg van ons allemaal mee te bewegen met de gevolgen van corona en maatregelen. Terugblikkend zien we dat veel mensen hier moeite mee hadden. Steeds opnieuw werd ieders flexibiliteit, vertrouwen en motivatie op de proef gesteld. We hebben ontzettend veel bewondering voor alle cliënten, hun verwanten, onze medewerkers en vrijwilligers.

 

Verder hebben we in 2021 vooral geïnvesteerd in het neerzetten van randvoorwaarden. Om hierna met focus en prioritering onze strategische plannen voor 2022 en verder handen en voeten te kunnen geven. Die investeringen zijn niet meteen zichtbaar, maar wel hard nodig om de komende jaren verder op te bouwen. Het belangrijkste is en blijft dat we bijdragen aan een goed leven en dat we dit samen doen.