Ouder- en Wooninitiatief

IMG_5444.jpg
IMG_9081.jpg
willem_elschotstraat_18.jpg

Ouderinitiatief

Er zijn initiatieven van ouders die zelf voor huisvesting zorgen voor hun kind en Cello voor de woonbegeleiding vragen. Soms is dat individueel, soms gaan ouders gezamenlijk aan de slag. Als ouders daar prijs op stellen, wil Cello in de voorbereidingsfase van zulke plannen graag zijn deskundige bijdrage leveren.

Onderstaande woningen zijn ouderinitiatieven:


's-Hertogenbosch,
ouderinitiatief de Loopplank
Eerste Donk 21 of check de website van Stichting De Loopplank


's-Hertogenbosch
 
van Hoftenstraat 14 

's-Hertogenbosch,
ouderinitiatief Symfonie
Johannes Brahmsstraat of check de website van Stichtingsymfonie.nl

's-Hertogenbosch,  Kamers met Kansen 2Live 
Geert van Woustraat 2 of check de website www.2livedenbosch.nl

's-Hertogenbosch, ouderiniatief The Mansion
 Baksvelstraat 114


Berlicum,
ouderinitatief Buiten Gewoon
Beekstraat 18. Check de website van ouderinitiatief Buiten Gewoon of de
website van werkboerderij Buiten Gewoon


Berlicum,
ouderinitiatief Salemanders
Schoolstraat 3


Rosmalen,
ouderinitiatief Bomanshuis
Willem Elsschotstraat 36

Wooninitiatief

Er zijn ook ouders die, in nauw overleg met Cello, kiezen voor een van de mogelijkheden die Cello op het gebied van wonen / woonbegeleiding al ontwikkeld heeft.

Best, wooninitiatief Molenhuis
Molenstraat 128, check de website www.molenhuisbest.nl


Als u met andere ouders besloten heeft zelf een woning voor uw kinderen te realiseren, kunt bij ons terecht voor advies en ondersteuning.

IMG_5935.jpg
IMG_9273.jpg
IMG_5878.jpg