Boxtel - Zusterspad 34

Zusterpad
Kenmerken
Leeftijd:
Ouderen (50+)
Beperking:
Ik heb een matige verstandelijke beperking
Begeleiding:
Wonen in de wijk
Wonen met:
ZZP 4 (Wonen met begeleiding en intensieve verzorging), ZZP 5 (Wonen met begeleiding en zeer intensieve verzorging)

Zusterspad 34 ligt in het centrum van Boxtel. Het totale complex bestaat, naast de 27 zorgstudio’s die voor Cello zijn bestemd, nog uit 13 appartementen en 4 patio woningen. De zorgstudio’s van Cello zijn gelegen op de begane grond en de eerste verdieping. Zusterspad ligt aan een verkeersluw gebied. Het gebouw is aan de achterzijde te bereiken via het Zusterspad en heeft een eigen parkeerplaats. De hoofdingang van het gebouw ligt aan de voorzijde, aan een voor voetgangers toegankelijk plein.


Soort woning
De woonkamer/keuken is ruim van opzet en aan de woonkamer is een ruim gezamenlijk terras gelegen. De woningen hebben geen tuin. Zusterspad 33 – 34 is ingericht als levensbestendige woning wat inhoudt dat tijdens alle levensfases ondersteuning kan worden geboden.

Op de eerste etage, Zusterspad 34, wonen de meer mobiele ouder wordende cliënten. Deze etage is bereikbaar met een lift vanuit de centrale hal. Alle cliënten hebben eigen sanitair maar er is een kleine zorgbadkamer op de verdieping aanwezig, mocht dit nodig zijn voor een betere ondersteuning van de cliënt.

Binnen zijn de woonlagen met elkaar verbonden met een trap.

Voornamelijk zal Zusterspad 34 zich richten op de ouder wordende cliënt met daarbij horende ondersteuning. Zorg kan geboden worden aan cliënten met een ZZP 4 (wonen met begeleiding en intensieve verzorging) ZZP 5 (wonen met begeleiding en zeer intensieve verzorging). Wanneer de verzorging van cliënt intensiever wordt zal deze gaan wonen op Zusterspad 33 (begane grond).

 

Leefsfeer

De begeleiding is gericht op het creëren van een harmonieuze, gastvrije, veilige en sfeervolle omgeving waarin ruimte is voor ieders persoonlijke behoefte en wensen. De cliënten zijn afhankelijk van begeleiding en hebben behoefte aan een persoonlijke en duidelijke benadering.

Bij het team is kennis en ervaring op het gebied van het toepassen van verpleegkundige handelingen, werken met hulpmiddelen, epilepsie en psychogeriatrie.

 

Er wordt samen met ouders/verwanten en medewerkers gewerkt aan een aangename en veilige woonsfeer waar cliënten tot hun recht komen en die past bij de woonwens van elke cliënt. Naast het gezamenlijke aanbod van eten en activiteiten heeft elke cliënt een eigen dagprogramma en afspraken die passen bij zijn/haar woonwensen.

Begeleiding heeft m.n. een rol in het zo prettig mogelijk uitvoeren van algemeen dagelijkse levensverrichtingen zoals het begeleiden van de eetsituatie, het verzorgen van cliënten, het structuren van het huishouden, het oplossen van niet alledaagse problemen, structureren van dag/vrijetijd (activiteiten).

 

Dagbesteding

Op de eerste verdieping van de woning is een grote dagbesteding/vrijetijdsruimte beschikbaar. Hier zal in samenwerking met dagcentrum De Werf een dagprogramma worden geboden dat aansluit bij hun ondersteuningsvraag van de cliënt, passend bij hun niveau en ritme van de dag. Dit vooral voor de ouderen en de cliënt met de meervoudige beperkingen.

Voor de mobielere cliënt wordt dagbesteding geboden op de Werf, dat op minder dan een kilometer van Zusterspad is gelegen.

 

Vrijetijd

Door de ruime opzet van de woning en dagbestedingsruimte op de eerste etage kan een gezellig aanbod op vrijetijd gebied worden geboden, dit met inzet van ouders/verwanten en vrijwilligers voor maximale aandacht voor de cliënten. Te denken valt aan sfeer- en belevingsactiviteiten, verwenavonden, spelletjes en knutselen, koken en bakactiviteiten.

Samen met afdeling Vrije Tijd zal een passend aanbod worden gecreëerd.


Begeleiding
De cliënten krijgen 24-uursverblijfszorg. Dat wil zeggen dat er gedurende de periode dat cliënten aanwezig zijn begeleiding aanwezig is, cliënt ontvangt eveneens verblijfszorg binnen dagbesteding. De begeleiding en ondersteuning gaan uit van een persoonsgerichte benadering van de cliënt, de wensen, mogelijkheden en keuzes staan centraal.

Er wordt begeleiding geboden op het gebied van intensieve persoonlijke verzorging, begeleiding bij huishoudelijke taken en dagactiviteiten.

Alle cliënten hebben een ondersteuningsplan waarin staat hoe de zorg geleverd wordt, welke activiteiten er plaats vinden en waar en wanneer de cliënt ondersteuning nodig heeft.

De begeleiding richt zich op het creëren van veiligheid, sfeer en structuur. Dit vraagt van de begeleiders kennis op het gebied van de ouderwordende cliënt en verpleegkundige kennis voor specifieke aandoeningen, epilepsie, autisme, eet- en drinkproblemen, til- en transfertechnieken en ergonomisch werken. Een heldere en open communicatie met iedere betrokken rondom de cliënt is een pré.

Het netwerk van de cliënt is erg belangrijk in de totale ondersteuning van de cliënt. De cliënt is gebaat bij een warme maar overzichtelijke begeleiding met afspraken rondom zijn/haar welzijn.

Uitgangspunt is een woon- en leefklimaat ontwikkelen waarin ruimte is voor een prettige, warme sfeer en maximale verzorging.

 

Aanwezigheid van begeleiding

Beschikbaarheid is 24 uur per dag; cliënten kunnen 24 uur per dag een beroep doen op begeleiding of op de ondersteuning vanuit de dagbesteding of zorgcentrale. Veelal zal binnen Zusterspad minimaal één medewerker aanwezig zijn.

In de nacht worden cliënten uitgeluisterd door de Zorgcentrale van Cello. De zorgcentrale neemt contact op met slaapwacht die op de begane grond aanwezig is.

 

Behandeling

Cliënten met verblijf met behandeling hebben naast de reguliere huisarts (voor algemene gezondheidsproblemen) eveneens zorg van de AVG-arts van Cello. Fysiotherapeuten van Cello zullen indien nodig de cliënt op de woning bezoeken of therapie op de woning uitoefenen.

Aan de woning is een gedragskundige van Cello verbonden die het team adviseert ten aanzien van de begeleiding van cliënten.

 

Informatie

Bel met cliëntenservice op 088 – 345 11 11. Zij zijn bereikbaar ma t/m vr 08.30 – 16.30 uur.
Mail met cliëntenservice op clientenservice@cello-zorg.nl of vul het contactformulier in.


Aanmelden

Meld je aan voor mijn ondersteuning. Je hebt hiervoor een WLz-indicatie nodig van het CIZ of een beschikking van de gemeente waar je in woont.

Bekijk op de kaart

Zusterspad 34
Boxtel
Telefoon: 088-3452032