Boxtel - Zusterspad 33

Zusterpad
Kenmerken
Leeftijd:
Ouderen (50+)
Beperking:
Ik heb een matige verstandelijke beperking
Begeleiding:
Wonen in de wijk
Wonen met:
ZZP 4 (Wonen met begeleiding en intensieve verzorging), ZZP 5 (Wonen met begeleiding en zeer intensieve verzorging), ZZP 8 (Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging)

Zusterspad 33 ligt in het centrum van Boxtel. Het totale complex bestaat, naast de 27 zorgstudio’s die voor Cello zijn bestemd, nog uit 13 appartementen en 4 patio-woningen. De zorgstudio’s van Cello zijn gelegen op de begane grond en de eerste verdieping. Zusterspad ligt aan een verkeersluw gebied. Het gebouw is aan de achterzijde te bereiken via het Zusterspad en heeft een eigen afgesloten parkeerplaats. De hoofdingang van het gebouw ligt aan de voorzijde, aan een voor voetgangers toegankelijk plein.


De woonkamer is ruim van opzet en beslaat samen met de keuken 60 m² of 78 m², aan de woonkamer is een ruim terras gelegen. De woningen hebben geen tuin. 


Wie kunnen er wonen
Zusterspad 33-34 is ingericht als levensbestendige woning wat inhoudt dat tijdens alle levensfases ondersteuning kan worden geboden. Voornamelijk zal Zusterspad 33 zich richten op de ouderwordende cliënt met toenemende intensieve zorg vanuit psychogeriatrisch beeld. Zorg kan geboden worden aan cliënten met een ZZP 4 (wonen met begeleiding en intensieve verzorging) ZZP 5 (wonen met begeleiding en zeer intensieve verzorging) en cliënten met ZZP 8 (wonen met begeleiding en zeer intensieve verzorging vanwege specifieke aandoeningen).


Leefsfeer
De begeleiding is gericht op het creëren van een harmonieuze, gastvrije, veilige en sfeervolle omgeving waarin ruimte is voor ieders persoonlijke behoefte en wensen. De cliënten zijn afhankelijk van begeleiding en hebben behoefte aan een persoonlijke en duidelijke benadering.

Bij het team is kennis en ervaring op het gebied van toepassen van verpleegkundige handelingen, werken met hulpmiddelen, psychogeriatrie en epilepsie.

Er wordt samen met ouders/verwanten en medewerkers gewerkt aan een aangename en veilige woonsfeer waar cliënten tot hun recht komen en die past bij de woonwens van elke cliënt. Naast het gezamenlijke aanbod van eten en activiteiten heeft elke cliënt een eigen dagprogramma en afspraken die passen bij zijn/haar woonwensen.

Begeleiding heeft m.n. een rol in het zo prettig mogelijk uitvoeren van algemeen dagelijkse levensverrichtingen zoals het begeleiden van de eetsituatie, het verzorgen van cliënten, het structuren van het huishouden, het oplossen van niet alledaagse problemen, structureren van dag/vrijetijd (activiteiten).


Dagbesteding
Op de eerste verdieping van de woning is een grote dagbesteding/vrijetijdssruimte beschikbaar. Hier zal in samenwerking met dagcentrum De Werf een dagprogramma worden geboden voor de immobiele cliënten dat aansluit bij hun ondersteuningsvraag, passend bij hun niveau en ritme van de dag.

Voor de mobielere cliënt wordt dagbesteding geboden op De Werf, dat op minder dan een kilometer van Zusterspad is gelegen.

 

Vrijetijd

Door de ruime opzet van de woning en dagbestedingsruimte op de eerste etage kan een gezellig aanbod op het gebied van vrijetijd geboden worden, dit met inzet van ouders/ verwanten en vrijwilligers voor maximale aandacht voor de cliënten. Te denken valt aan sfeer- en belevingsactiviteiten, verwenavonden, spelletjes en knutselen, koken en bakactiviteiten.

Samen met afdeling Vrije Tijd zal een passend aanbod worden gecreëerd.

                                                                                                             

Begeleiding

De cliënten krijgen 24-uurs verblijfszorg. Dat wil zeggen dat er gedurende de periode dat cliënten aanwezig zijn begeleiding aanwezig is; de cliënt ontvangt eveneens verblijfszorg binnen dagbesteding. De begeleiding en ondersteuning gaan uit van een persoonsgerichte benadering van de cliënt; de wensen, mogelijkheden en keuzes staan centraal.

Er wordt begeleiding geboden op het gebied van intensieve persoonlijke verzorging, begeleiding bij huishoudelijke taken en dagactiviteiten.

 

Alle cliënten hebben een ondersteuningsplan waarin staat hoe de zorg geleverd wordt, welke activiteiten er plaats vinden en waar en wanneer de cliënt ondersteuning nodig heeft.

De begeleiding richt zich op het creëren van veiligheid, sfeer en structuur. Dit vraagt van de begeleiders kennis op het gebied van de ouderwordende cliënt en verpleegkundige kennis voor specifieke aandoeningen, epilepsie, geriatrische kennis, eet- en drinkproblemen, til- en transfertechnieken en ergonomisch werken. Een heldere en open communicatie met iedere betrokken rondom de cliënt is een pré.

Het netwerk van de cliënt is erg belangrijk in de totale ondersteuning van de cliënt. De cliënt is gebaat bij een warme maar overzichtelijke begeleiding, met afspraken rondom zijn/haar welzijn.

Uitgangspunt is een woon- en leefklimaat ontwikkelen waarin ruimte is voor een prettige, warme sfeer en maximale verzorging.

 

Aanwezigheid van begeleiding

Beschikbaarheid is 24 uur per dag; cliënten kunnen 24 uur per dag een beroep doen op

begeleiding of op de ondersteuning vanuit de dagbesteding of zorgcentrale. Veelal zal binnen Zusterspad 33 minimaal één medewerker aanwezig zijn.

In de nacht worden cliënten uitgeluisterd door de Zorgcentrale van Cello. De zorgcentrale neemt contact op met slaapwacht die op de begane grond aanwezig is.

 

Behandeling

Cliënten met verblijf met behandeling hebben naast de reguliere huisarts (voor algemene gezondheidsproblemen) eveneens zorg van de AVG-arts van Cello. Fysiotherapeuten van Cello zullen indien nodig de cliënt op de woning bezoeken of therapie op de woning uitoefenen.

Aan de woning is een gedragskundige van Cello verbonden die het team adviseert ten aanzien van de begeleiding van cliënten.

 

Informatie

Bel met cliëntenservice op 088 – 345 11 11. Zij zijn bereikbaar ma t/m vr 08.30 – 16.30 uur.
Mail met cliëntenservice op clientenservice@cello-zorg.nl of vul het contactformulier in.


Aanmelden

Meld je aan voor mijn ondersteuning. Je hebt hiervoor een WLz-indicatie nodig van het CIZ of een beschikking van de gemeente waar je in woont.

Bekijk op de kaart

Zusterpad 33
Boxtel
Telefoon: 088-3452030