Over Kind en gezin

172_7247.jpg

Als je als ouder merkt of te horen hebt gekregen dat de ontwikkeling van je kind anders verloopt dan bij andere kinderen, zullen er vele vragen zijn waarop je een antwoord wilt hebben.

 

Ondersteuning

Ik kan je helpen om op die vragen een antwoord te geven. Ik heb mogelijkheden om professioneel en flexibel ondersteuning te geven bij de begeleiding van kinderen met een ontwikkelingsachterstand en/of meervoudige beperking.

 

Eigen mogelijkheden

Cello Kind en gezin is er vooral op gericht kinderen de gewone kwaliteiten van leven te laten beleven. Ze moeten in hun eigen gezin en omgeving normaal kunnen opgroeien en zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Cello Kind en gezin is aanvullend op de eigen mogelijkheden van je kind, je gezin en zijn leefomgeving (kinderopvang en onderwijs bijvoorbeeld). Dit vraagt om een aanpak waarbij de verschillende onderdelen goed op elkaar zijn afgestemd en onderlinge samenhang vertonen. Een intensief contact met jou is onlosmakelijk onderdeel van de begeleiding.

In de brochure 'Kind en gezin' vind je meer informatie. Open de brochure 'Kind en gezin'.