Wonen: Thuis in de wijk

geert grootestraat 18
Kenmerken
Leeftijd Kind en Gezin:
4-12 jaar (Schoolkind), 12-16 jaar (Tiener), 16-25 jaar (Jongvolwassene)
Wonen:
Thuis in de wijk

Ik zie jouw kind… zich thuis voelen

Thuis zijn in een veilige, vertrouwde omgeving

 

Bij mij kunnen kinderen veilig wonen als thuis wonen niet (meer) gaat. Ik zorg voor de juiste

begeleiding in een vertrouwde omgeving met een eigen, persoonlijke sfeer. Zo wordt een

huis ook echt een thuis.

 

Je wordt als ouder altijd betrokken bij de opvoeding en verzorging van je kind. Je kunt er ook voor kiezen om je kind deels thuis en deels bij mij te laten wonen. We kunnen samen bekijken wat het beste is. Er zijn verschillende woonvormen.

 

Maar waar je kind ook woont, het krijgt altijd de aandacht die het nodig heeft. Specialisten als orthopedagogen, kinderpsychologen, artsen en fysiotherapeuten bieden zorg en ondersteunen bij de opvoeding en ontwikkeling van je kind.

 

Thuis in de wijk

Als je kind het aan kan, is wonen in een gewone woonwijk een optie. Ieder kind moet immers

zo normaal mogelijk kunnen opgroeien. Kinderen die hier wonen (tot 22 jaar) kunnen

volop buitenspelen en gaan bijvoorbeeld mee boodschappen doen. Groepen bestaan uit

ongeveer zes kinderen en ze krijgen 24 uur per dag professionele verzorging en begeleiding.

Opvoeding en ontwikkeling zijn de kernbegrippen.

 

Het complete woonaanbod voor kinderen vindt je onder 'Jij zoekt ondersteuning - Wonen'

Informatie

Bel met cliëntenservice op 088 – 345 11 11. Zij zijn bereikbaar ma t/m vr 08.30 – 16.30 uur.
Mail met cliëntenservice op clientenservice@cello-zorg.nl of vul het contactformulier in.


Aanmelden

Meld je aan voor mijn ondersteuning. Je hebt hiervoor een WLz-indicatie nodig van het CIZ of een beschikking van de gemeente waar je in woont.