Intensieve gezinsbegeleiding

foto 001
Kenmerken
Leeftijd Kind en Gezin:
0-4 jaar (Baby en Peuter), 4-12 jaar (Schoolkind), 12-16 jaar (Tiener), 16-25 jaar (Jongvolwassene), Ouder en verzorgers
Gezondheid, gedrag en ontwikkeling:
Intensieve gezinsbegeleiding
0015 017+Regiokaartje+Cello

Het team Intensieve Gezinsbegeleiding biedt ondersteuning aan gezinnen waarbij sprake is van een verstandelijke beperking, een ontwikkelingsachterstand en/of in combinatie met een psychiatrisch probleem.


We begeleiden ouders en hun kinderen (0-18) in de thuissituatie en werken met het hele gezin (systeemgericht).


Ons doel is om o.a. een opvoedingsklimaat te creëren waarbinnen de kinderen veilig kunnen opgroeien en zich ontwikkelen. Samen met ouders kijken we naar de zorgvraag en hoe we dit aan kunnen pakken. We maken gebruik van verschillende methodieken en instrumenten.


We helpen de ouder of leren de ouder om zelf de opvoedingstaak uit te voeren.

Onze ondersteuning kan zich naast opvoeding ook richten op problemen op andere leefgebieden. Bijvoorbeeld relatieproblemen, financiële problemen, huishoudelijke problemen, psychische/psychiatrische problemen.

Indien nodig werken we samen met andere hulpverlenende instanties. Dit doen we altijd in overleg met de ouders.

 

We gaan uit van de krachten van het gezin en hun netwerk. Zodra het kan bouwen wij onze ondersteuning af.

Informatie

Bel met cliëntenservice op 088 – 345 11 11. Zij zijn bereikbaar ma t/m vr 08.30 – 16.30 uur.
Mail met cliëntenservice op clientenservice@cello-zorg.nl of vul het contactformulier in.


Aanmelden

Meld je aan voor mijn ondersteuning. Je hebt hiervoor een WLz-indicatie nodig van het CIZ of een beschikking van de gemeente waar je in woont.