Praktijkgerichte ondersteuning

knoop

Wat zijn praktijkgerichte ondersteuners?
Soms kan het team van begeleiders extra ondersteuning gebruiken; als de vertaling van ondersteunings- of behandelplan naar de praktijk niet vanzelfsprekend is. Of als er specifieke deskundigheid nodig is, bijvoorbeeld over het begeleiden van een cliënt met autisme en moeilijk verstaanbaar gedrag. In zulke gevallen kunnen teams een beroep doen op medewerkers die een toegevoegde taak hebben. Deze praktijkondersteuners kijken mee en geven het begeleidingsteam adviezen om de dagelijkse zorg zo goed mogelijk uit te voeren.

 

Casemanager
Een casemanager is deskundig in complexe zorgvragen en kijkt mee als een team vastgelopen is of vast dreigt te lopen in de begeleiding van een cliënt. De casemanager gaat samen mee op zoek naar oplossingen en veranderingen om de kwaliteit van leven voor de cliënt te verbeteren.

 

Casemanager multiproblemhuishouden (MPH)
De casemanager multiproblemhuishouden (MPH) heeft haar expertise om verbindingen te leggen als zorg geboden wordt aan meerdere leden uit één huishouden met complexe zorgvragen.


Videotrainer
De videotrainer wordt ingezet om d.m.v. video-opnames naar een individuele cliënt te kijken en samen met betrokkenen op zoek te gaan naar begeleidingskwaliteiten die beter aansluiten bij de ondersteuningsvraag van de cliënt. Als je wilt zien wat de videotraining inhoudt, moet je even dit filmpje bekijken!


Praktijkcoach autisme
De praktijkcoach autisme kan door een team gevraagd worden om mee te denken over vragen rond het begeleiden van cliënten met autisme en het ‘autismeproof’ maken van een team, woning of dagbestedingsplek.

Informatie

Bel met cliëntenservice op 088 – 345 11 11. Zij zijn bereikbaar ma t/m vr 08.30 – 16.30 uur.
Mail met cliëntenservice op clientenservice@cello-zorg.nl of vul het contactformulier in.


Aanmelden

Meld je aan voor mijn ondersteuning. Je hebt hiervoor een WLz-indicatie nodig van het CIZ of een beschikking van de gemeente waar je in woont.