Eten en drinken

Wat doet een Eet- en drinkteam?
Eten en drinken zijn activiteiten die dagelijks meerdere keren terugkomen. Als een eet- of drinksituatie niet soepel verloopt, kan dit grote gevolgen hebben voor de kwaliteit van leven.

Bij eet- en drinkproblematiek kunnen veel factoren een rol spelen; de diversiteit van mogelijke oorzaken en de onderlinge wisselwerking vereist een multidisciplinaire samenwerking. Het Eet- en drinkteam is dan ook samengesteld uit verschillende disciplines: arts, logopedist, ergotherapeut, fysiotherapeut, gedragskundige en diëtist.


Het Eet- en drinkteam houdt zich bezig met preventie, advisering, coaching en behandeling van eet- en drinkproblematiek.

 

Bij welke vragen kan een Eet- en drinkteam helpen?
Een Eet- en drinkteam kan ingeschakeld worden als men rondom eet- en drinksituaties problemen/kenmerken signaleert die ogenschijnlijk leiden tot ongemak of een risico. Voorbeelden: hoesten, pijn bij kauwen/slikken, weigering eten/drinken, snel en veel afvallen, longproblematiek, borrelig stemgeluid. Ook kan het eet- en drinkteam ingeschakeld worden als er behoefte is aan scholing rondom eet- en drinkproblematiek voor team, cluster, ouders/verwanten of vrijwilligers.


Hoe gaat het in zijn werk?
De arts is eerste aanspreekpunt. Vervolgens komt er een verwijzing voor Eet-en drinkteam. Door middel van een screening wordt er beoordeeld of er afspraken moeten komen om eet-en drinksituatie te verbeteren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van video-observatie en een vragenlijst. Afspraken rondom eten en drinken worden schriftelijk vastgelegd in het individuele ondersteuningsplan.

 

Zoek je informatie voor kinderen met een beperking? Kijk dan ook op de pagina van Kind en gezin.

Informatie

Bel met cliëntenservice op 088 – 345 11 11. Zij zijn bereikbaar ma t/m vr 08.30 – 16.30 uur.
Mail met cliëntenservice op clientenservice@cello-zorg.nl of vul het contactformulier in.


Aanmelden

Meld je aan voor mijn ondersteuning. Je hebt hiervoor een WLz-indicatie nodig van het CIZ of een beschikking van de gemeente waar je in woont.