• contrast
  • lettergrootte
    Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Waar kunnen wij jou mee helpen?

Klokkenluidersregeling

De raad van bestuur heeft op 15 september 2023 de klokkenluidersregeling vastgesteld, met instemming van de Ondernemingsraad van Cello.

 

Als een medewerker van Cello te maken krijgt met een (vermoeden van) misstanden, dan kan de medewerker dit volgens de klokkenluidersregeling melden. Een (vermoeden van een) misstand wordt intern gemeld. Slechts in uitzonderlijke situaties wordt extern melding gedaan, het zogenoemde ‘klokkenluiden’.

 

De externe en onafhankelijke vertrouwenspersoon kan worden benaderd in relatie tot de klokkenluidersregeling. Hij kan worden verzocht om informatie, advies en ondersteuning alvorens te beslissen om wel of geen melding te maken. Er kan contact worden opgenomen met de externe vertrouwenspersoon via e-mailadres: harry@tweehuysenadvies.nl.

 

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op de website van het Huis voor klokkenluiders: www.huisvoorklokkenluiders.nl.