LEV (Leren en Versterken)

LEV

Leren doe je in een klas. Tijdens je stage kijk je vooral mee. Stageplek en school bepalen wat jij leert. Het accent ligt op vaardigheden die je (nog) niet hebt; die ontwikkel je en daar leer je van. Je leert alleen van je stagebegeleider.

BIJ CELLO VINDEN WE VAN NIET!

LEV staat voor Leren en Versterken. LEV doen Cello en Koning Willem I College samen en staat voor:

 • vernieuwend onderwijs op de werkplek (werkplek = leerplek)
 • een betere verbinding tussen theorie en praktijk
 • een concept dat werkenderwijs is ontwikkeld door studenten en teams, samen zijn zij eigenaar
 • een stevige samenwerking tussen Cello en school, begeleiders en studenten, met veel commitment
 • kracht- en talentgerichtheid, ruimte om te experimenteren en van elkaar te leren
 • leren door te doen, initiatief te nemen, ruimte te krijgen, te vertrouwen en vertrouwd te worden

Belangrijke doelen van LEV

 • een optimaal leer- en werkklimaat voor iedereen
 • meer aandacht en een gelukkiger leven voor mensen met een beperking

Wie zegt wat over LEV

Leerlingen en stagiairs

 • leren in zelfstandigheid, regie nemen
 • meer inbreng in het eigen leerproces: zelf nadenken, proberen, zelf oplossen en herstellen
 • grote betrokkenheid bij de leer-/werkplek, omdat je gezien wordt en tot leren uitgedaad
 • meer teamgevoel: alle collega's in het team zijn je werkbegeleiders

Teams

 • begeleiden is een teamverantwoordelijkheid
 • groeiend besef van rolmodel zijn voor leerlingen en stagiairs
 • los komen uit vaste structuren, studenten sneller opnemen in het geheel van de zorg voor cliënten en betrekken in het contact met familie

LEV-coaches

 • gelijkwaardigheid in de samenwerking: iedereen levert een bijdrage
 • leren stopt niet: leerlingen leren van teams; teams van leerlingen, is een continu proces

Familie

 • extra handen, met ruimte voor (andere) activiteiten
 • leidt tot een ingang om met elkaar in gesprek te zijn over 'doen we het goede en doen we genoeg'
Folder LEV voorzijde

Meer informatie over LEV, in deze folder.

@Cellozorg