Leren en werken

BN 2.jpg

Bij mij kun je opleidingen volgen

•    op het gebied van welzijn, waarbij de nadruk ligt op de sociaal pedagogische kant van de zorg.
•    in de gezondheidszorg tot verpleegkundige of tot een van de verzorgende beroepen.

via de volgende leerwegen
•    Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL)
Deze leerweg is praktijkgericht: werken en leren worden gecombineerd. Je sluit met mij een arbeidscontract af. Je werkt en leert bij mij en gaat gemiddeld 1 dag per week naar school. Met de omringende ROC’s (regionale opleidingscentra) heb ik goede contacten.
•    Beroeps Opleidende Leerweg (BOL)
Bij deze leerweg ga je fulltime naar school en krijg je via stageplaatsen zicht op alle mogelijkheden die er in de praktijk zijn. Stagiairs vinden bij Cello een stageplaats waar ze veel kunnen leren en ervaring kunnen opdoen. 

Opleidingscentrum Cello

Het cursusaanbod van Opleidingscentrum Cello staat open voor de vele stagiairs

(BBL, BOL, MBO, HBO, etc.), die jaarlijks hun opleidingsstage bij Cello doen. Het betreft hier deelname aan zowel het scholingsaanbod voor beroepskrachten als ook het Open Aanbod.

De cursussen, trainingen, workshops en symposia die wij organiseren vormen een goede aanvulling en ondersteuning op en bij de stageactiviteiten die door de opleiding zijn voorgeschreven. Kijk voor meer informatie op de website van het Opleidingscentrum Cello.

@Cellozorg