Leren en doen

weekendopvang

Leren en doen
De ondersteuning bij wonen is veranderd: woongroepen zijn kleiner geworden en de bezetting is daarop afgestemd. Begeleiders moeten steeds zelfstandiger werken. Voor een startende leerling is zo’n omgeving (nog) niet goed. Daarom komen er bij mij steeds meer Leer&Doe-woningen (L&D-woning). Op het ogenblik zijn er tien. In Rosmalen in woningen van locatie De Binckhorst, in Haaren in woningen in de wijk en in enkele woningen van locatie Groote Cingels in Vught.

Op een L&D-woning runt een groep studenten onder deskundige leiding een woning. Omdat er meer mensen (dus meer aandacht) zijn, kan de leerling op een verantwoorde manier zijn vaardigheden ontwikkelen. Vanaf het begin leer je zelfstandig te werken en werk je daadwerkelijk zelfstandig. Vanaf het 3e of 4e studiejaar wordt een extra accent gelegd op dat onderdeel van de opleiding. De opzet is dat er per L&D-woning minimaal twee BBL- en vier BOL-studenten werken. Ze verschillen van niveau: niveau 2, 3, 4 en 5 van de opleidingen V&V, MMZ, HBO-V en SPH. Zij worden tijdens hun beroepspraktijkvorming begeleid door (werk-)begeleiders van Cello.

De leerlingen leren van elkaar. De leerlingen leren van de medewerkers. Die krijgen weer de kans om zich te ontwikkelen in hun rol als coach en als begeleider. De ideeën en visie die leerlingen meenemen, houdt hun blik fris. De leerlingen krijgen één middag per maand les van een docent waar de praktijk en de theorie gekoppeld worden. Er worden themamiddagen georganiseerd waarbij het werken centraal staat en de theorie gekoppeld wordt aan de dagelijkse praktijk.
Voor de cliënt ten slotte is het een voordeel dat er door meer begeleiding op de woning, meer tijd en aandacht is. Medewerkers krijgen meer ruimte om iets met de cliënt te gaan ondernemen. Of er iets voor te ondernemen. Bovendien kunnen de leerlingen van de leerafdeling van Cello opdracht mee krijgen om een project op te zetten waarbij ze kijken naar de behoeften en wensen van de bewoners.
In deze keten van voordelen kunnen de scholen niet ontbreken. Ze zijn veel actiever betrokken bij de praktijk, waardoor de kloof tussen praktijk en theorie verkleind wordt.

Onderstaand: foto's van een themamiddag Leren en doen

leren en doen3
Leren en Doen1
leren en doen2

@Cellozorg