CAO en secundaire arbeidsvoorwaaren

Begeleider en cliënt (wonen, oudere)

In de zorg voor mensen met een beperking wordt gewerkt met de CAO Gehandicaptenzorg.
Werkgeversorganisaties VGN en MEE Nederland maken daarin afspraken met de werknemersorganisaties Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak, NU’91 en FBZ. Bekijk de CAO 2017-2019.

Secundaire arbeidsvoorwaarden

Daarnaast probeer ik op allerlei manieren regelingen te treffen of in te vullen die voordeel bieden aan jou. Mijn scholings- en studiefaciliteiten zijn daarvan een voorbeeld. Als je een werkende ouder bent, kun je gebruik maken van mijn eigen kinderopvang in Rosmalen. Als je daar geen gebruik van kunt maken, heb ik goede contacten in de regio met andere kinderopvangorganisaties.
Ik heb het meerkeuzesysteem dat in de CAO is opgenomen, ingevuld met verschillende aantrekkelijke regelingen. Bijvoorbeeld voor de aanschaf van een PC, laptop, notebook of tablet, een fiets of deelname aan bedrijfsfitness. Er zijn aantrekkelijke regelingen voor spaarverlof of aanvullend pensioen.
Ook kun je gebruik maken van een scherpe collectieve ziektekostenverzekering bij het IZZ.

@Cellozorg