Wat bied ik jou?

begeleider en cliënt, ook lg

Bij mij vind je een dynamische werkomgeving waarin ruimte is voor eigen initiatief en zelfontplooiing.

 

Een salaris conform de CAO Gehandicaptenzorg. Die CAO kent een meerkeuzesysteem, waarin aantrekkelijke regelingen zijn opgenomen.

 

Regie! In de jaargesprekken kun je voor jou belangrijke thema’s aan de orde stellen. Als je wilt groeien in je vak of naar een volgende functie zijn er vele mogelijkheden, al dan niet bij het Opleidingscentrum Cello dat een uitgebreid cursus- en scholingsprogramma heeft. Als je potentie en ambitie hebt, is er een opleidingsprogramma voor leidinggevende.

 

Aandacht voor medewerkerstevredenheid: ik ben een actieve werkgever die regelmatig de medewerkerstevredenheid meet en handelt naar de resultaten daarvan.

 

Korte lijnen: er is sprake van een platte organisatiestructuur, waardoor leidinggevenden dicht bij hun medewerkers staan.

 

Een actief ziekteverzuimbeleid en nazorg. Ik voer een preventief en actief ziekteverzuimbeleid.  Ook staat er een goed getraind en betrokken nazorgteam tot je beschikking.

Wat verwacht ik van jou?

begeleider en client (wonen)

Véél. Want ik wil de beste zorg en dienstverlening kunnen bieden die er is. Dat betekent deskundigheid en flexibiliteit. Enthousiasme en bezieling.

 

Naleven van de gedragscode. Het is belangrijk dat er gemeenschappelijke afspraken zijn over hoe om te gaan met cliënten, hun ouders en vertegenwoordigers. Daarom is er een gedragscode voor medewerkers. En omdat er in een relatie altijd sprake is van twee partijen: ook voor cliënten is er een gedragscode.

 

En om je werk goed en gezond te kunnen doen, verwacht ik van je dat je goed voor jezelf zorgt: gezond eet en voldoende beweegt, je geen onnodige risico’s neemt die je gezondheid kunnen schaden, je zorgvuldig omgaat met de balans tussen werk en privé en je je leidinggevende goed informeert over belangrijke ontwikkelingen op je werk en privé.

@Cellozorg