• contrast
  • lettergrootte
    Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Waar kunnen wij jou mee helpen?

Bijzondere verhalen: Neeltje is stagiair Verpleegkunde op Waterkant 1 en 5

Neeltje, stagiair Verpleegkunde op Waterkant 1 en 5

 

Mens achter de beperking zien

“Ik koos bewust voor de zorg. Als kind wilde ik al zuster worden. Net als mijn moeder. Ik heb de zorg ook in de volle breedte onderzocht: verloskunde, logopedie en diëtetiek. Ik droomde altijd van een baan binnen de neonatologie. De zorg voor te vroeg geboren kinderen. Tijdens mijn tweede stage werkte ik op de kinderafdeling van ziekenhuis Bernhoven. Toch verloor ik mijn hart tijdens mijn eerste stage bij Cello al aan mensen met een verstandelijke beperking. Zij kunnen zich niet altijd uiten. Het is aan mij om de mens achter de beperking te zien.”

 

Bijzonder om veel terug te krijgen
“Tijdens mijn eerste stage bleek al snel dat ik gevoel heb voor deze doelgroep. Het lukte me om echt contact te maken met cliënten. Een collega zei: ‘dit past bij je’. Ze bevestigde mijn gevoel. Je hebt niet altijd woorden nodig om iemand te begrijpen. Er is meer nodig. Cliënten voelen precies aan waar je -figuurlijk- zit. Zij geven je op deze manier ook veel terug. Dat is bijzonder. Ik speel daar graag op in.”

 

Rust en duidelijkheid
“Ik heb een fijne dag als alle cliënten goed gestemd en verzorgd zijn. Hun ding kunnen doen, hoe klein deze soms ook zijn. Het is belangrijk dat wij als begeleiders goed kunnen samenwerken en communiceren. Ik maak nu deel uit van een stabiel team. Iedereen weet wat we aan elkaar hebben. We kennen elkaars sterke en minder sterke kanten en vullen elkaar goed aan. We creëren rust en duidelijkheid naar cliënten. Het is echt mooi om dat terug te zien op zo’n dag.”

 

 

Veel ondersteuning en zorg met handen op je rug
“Op dit moment verleen ik onder supervisie persoonlijke verzorging bij cliënten, coördineer ik de dag en ben ik persoonlijk begeleider van twee cliënten. Dat betekent in de praktijk bijvoorbeeld dat ik ze help bij het aankleden, tandenpoetsen, eten en in bed te leggen én met ze activiteiten onderneem en leuke dingen doe. Overigens zit er een enorm verschil tussen Waterkant 1 en 5 waar ik stageloop. Bij de ene locatie hebben cliënten veel ondersteuning nodig, bij de andere zorg je met je handen op je rug.”

 

Zoveel plezier
“Het gedrag van cliënten is soms uitdagend. Als iemand gedrag vertoont wat je niet begrijpt, probeer ik te achterhalen wat iemand me wil zeggen. Vraag ik me ook bewust af of ik onduidelijk ben geweest. Ik leer van cliënten en leer ook over mezelf. Bijvoorbeeld om consequent te zijn. Ik heb hier zoveel plezier in. Ook al zijn het soms drukke weken en heb je ook trubbelige dagen, dit werk doe ik graag de rest van mijn leven.”