Folder 'Wie betaalt wat 2017'

12 december 2016

Als je in een woning van Cello woont en zorg of ondersteuning krijgt, kost dat geld. De overheid betaalt een deel daarvan aan Cello, maar je betaalt zelf ook mee. In deze folder vind je een overzicht.

 

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 1. persoonlijke verzorging
 2. wasverzorging
 3. voeding
 4. huisvesting
 5. verhuizen
 6. schoonmaak
 7. inzet technische dienst
 8. verzekeringen
 9. inzet geestelijk verzorger
 10. extra begeleiding bij vakantie, vrije tijd en uitstapjes
 11. behandeling en hulpmiddelen
 12. tarieven aanvullende dienstverlening Cello

Als je in een woning van Cello woont en zorg of ondersteuning krijgt, kost dat geld. De overheid betaalt een deel daarvan aan Cello, maar je betaalt zelf ook mee.


Een overzicht

 • Het geld dat Cello van de overheid krijgt, valt onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ).
 • Deze wet bepaalt ook dat je zelf meebetaalt voor de producten en diensten die je krijgt, zoals maaltijden, inwoning, verzorging en een aantal producten en diensten (“verstrekkingen”).
 • Dat gebeurt via de eigen bijdrage, via het CAK (Centraal Administratiekantoor). Hoeveel je betaalt, hangt af van je inkomen.
 • Daarnaast zijn er producten of diensten die door de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo, uitgevoerd door de gemeenten) of zorgverzekering worden betaald.
 • Tot slot zijn er kosten voor aanvullende dienstverlening die je zelf betaalt. Hoe hoog die bijdrage is, hangt af van de hoeveelheid aanvullende diensten die je afneemt.

Verblijf met behandeling of verblijf zonder behandeling

Je indicatie, zorgzwaartepakket en de afspraak met Cello bepalen of je in aanmerking komt voor

 • verblijf met behandeling
  of
 • verblijf zonder behandeling.

In jouw Zorg- en Dienstverleningsovereenkomst (ZEDO) wordt vastgelegd of je wel of geen recht hebt op behandeling. Je manager zorg- en dienstverlening kan je hierover meer informatie geven. Afhankelijk van het feit of je wel of geen recht hebt op behandeling, krijg je meer of minder diensten vergoed. In de folder lees je hierover meer informatie.


Open de folder 'Wie betaalt wat' 2017

Wie betaalt wat
 • Afdrukken
 • Download als PDF
 • Delen

@Cellozorg